Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Op zaterdag 14 oktober neemt de stad Antwerpen deel aan de 22ste Nacht van de Duisternis. Op 26 locaties in de stad wordt de klemtoonverlichting gedoofd.  Het doel is de aandacht vestigen op de problematiek van lichthinder. Tijdens de Nacht van de Duisternis dooft de stad de klemtoonverlichting van …

Op 11 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vandaag lanceerde de stad Samen Klimaatactief, een initiatief om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels in Antwerpen te verminderen. De lancering vond plaats in het Antwerp World Diamond Centre, ook een partner en gebruiker van Samen Klimaatactief. Via dit platform worden …

Op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De effecten van de lage-emissiezone die in 1 februari 2017 van start ging, zijn niet te evalueren aan de hand van slechts één component van fijn stof, namelijk PM10. Deze parameter is immers moeilijk te beïnvloeden door een lokale maatregel zoals de lage-emissiezone er één is. Een half jaar na de …

Op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Antwerpen geeft een premie aan drie vernieuwende projecten voor een duurzame stad: Rekub, Bos+ Tropen en w.r.yuma. Drie keer per jaar organiseert Antwerpen een jury die projecten van bewoners, organisaties en bedrijven beoordeelt. De jury selecteert duurzame projecten die ook innovatief zijn. Het …

Op 9 juni 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In 2015 keurde de stad Antwerpen een ambitieus klimaatplan goed. Hierin staan de initiatieven om van Antwerpen een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Om dit te realiseren zijn inspanningen van iedereen nodig. Daarom lanceert de stad nu ook ‘Samen Klimaatactief’ , een portaal voor ondernemers …

Op 9 juni 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De stad zet in op warmtenetten om woningen duurzaam te verwarmen. In een nieuwe overeenkomst met Aquafin en EANDIS wordt nu onderzocht of de waterzuiveringsinstallatie aan de Singel als warmtebron kan dienen voor de nieuwe wijk op de Slachthuissite. Op dit moment worden de voorwaarden en de …