Nieuws

Alle nieuwsitems

Het Antwerpse stadsbestuur wil de geluidshinder aanpakken. Die hypothekeert de leefkwaliteit en leidt tot gezondheidsklachten en andere problemen. In dat kader is er een proefproject met geluidsreducerende wegdekken in de Kleine Doornstraat (Wilrijk) en de Zandvlietse Dorpstraat (Zandvliet). “Uit …

  •