Fons Duchateau

Schepen bevoegd voor wonen, patrimonium, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, groen en gezondheids- en seniorenzorg, voorzitter van AG VESPA,