Geactualiseerd veiligheidsprotocol voor diamantwijk

Op 9 mei 2014

Vandaag ondertekenden de stad Antwerpen, de gouverneur, de provincie Antwerpen en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) een geactualiseerd veiligheidsprotocol voor de diamantwijk en de Joodse buurt. Hiermee geven ze hun engagement aan om samen te blijven werken aan een veilige wijk. Het protocol vormt het strategische en beleidsmatige kader waarbinnen verder concrete afspraken gemaakt zullen worden om de veiligheid te verhogen.

In 2006 ondertekenden de stad Antwerpen, de federale overheid en de diamantsector voor het  eerst het protocol 'Veiligheid in de diamantwijk'. Het protocol werd opgemaakt omdat er gezien de specificiteit van de diamantsector en de permanente verhoogde dreiging in de Joodse buurt nood was aan een integrale en geïntegreerde veiligheidsaanpak.

In haar bestuursakkoord 2013-2018 heeft de stad de ambitie gesteld om het veiligheidsprotocol te actualiseren. Ondertussen gebeurde dit binnen het structureel veiligheidsoverleg in samenspraak met de Lokale Politie en AWDC.

Vandaag werd de geactualiseerde versie ondertekend door de partners. Het veiligheidsprotocol omvat algemene en strategische afspraken tussen de gouverneur in haar bevoegdheid als federaal commissaris, de provincie, de stad en de Lokale Politie Antwerpen, en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Hoofddoel is samen criminaliteit en terrorisme in de Antwerpse diamantsector vermijden en aanpakken, vooral in het belang van de verschillende gemeenschappen die in de wijk wonen en werken. Ruimer gezien is er middels een cameranetwerk ook aandacht voor de veiligheid in de omgeving van de diamantwijk die dankzij het protocol ook verhoogt.

Met het protocol engageert de stad zich om overleg te faciliteren en een structureel veiligheidsoverleg te organiseren waar verdere afspraken zullen gemaakt worden. Op politioneel vlak is er een specifiek team. De provincie engageert zich om opleidingen te organiseren over het voorkomen van en omgaan met geweld. Het AWDC voorziet in een gespecialiseerd Security Office dat onder andere het centrale aanspreekpunt is, financiert de beveiliging van de toegang tot de wijk en beheert het private cameranetwerk. De gouverneur is betrokken vanuit haar bevoegdheid als federaal commissaris en staat in voor noodplanning.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever – Ludo Van Campenhout, schepen voor diamant

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is