War on drugs

Nieuws over dit onderwerp

Tijdelijke sluiting inrichting Dambruggestraat

De burgemeester besliste om een voedingswinkel in de Dambruggestraat tijdelijk te sluiten omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen, ingevoerd om de verspreiding van het …