Nieuws

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Het college keurde de analyse- en visienota voor de Scheldeboorden Linkeroever goed. Stad Antwerpen zal daar een groene wandelpromenade creëren. Het ontwerpbureau gaat nu met de nota aan de slag om tot een voorontwerp en nadien een definitief masterplan te komen. Dat wordt verwacht in het voorjaar …

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en de aansluitende kmo-zone Steenborgerweert een toekomstgericht bedrijventerrein maken om er de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze ‘Innovatieve Stadshaven’ verder te kunnen uitwerken …

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Stad Antwerpen wil het gebied ‘Katwilgweg’ op Linkeroever, nabij de Ring, een nieuwe invulling geven en zo meer op de stad betrekken. Met de goedkeuring van de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Katwilgweg 2.0 kan de stad nu samen met studiebureau Antea starten aan de concrete …

Blikvangers

  • Neem samen met N-VA Stad Antwerpen deel aan de 10 Miles 2022

    Bent u een goedgeoefend- of gelegenheidsloper die al sportend geld wil inzamelen voor het goede doel? Loop dan samen met ons op zondag 24 april de Antwerp 10 Miles.