Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Het college keurde de analyse- en visienota voor de Scheldeboorden Linkeroever goed. Stad Antwerpen zal daar een groene wandelpromenade creëren. Het ontwerpbureau gaat nu met de nota aan de slag om tot een voorontwerp en nadien een definitief masterplan te komen. Dat wordt verwacht in het voorjaar …

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en de aansluitende kmo-zone Steenborgerweert een toekomstgericht bedrijventerrein maken om er de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze ‘Innovatieve Stadshaven’ verder te kunnen uitwerken …

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Stad Antwerpen wil het gebied ‘Katwilgweg’ op Linkeroever, nabij de Ring, een nieuwe invulling geven en zo meer op de stad betrekken. Met de goedkeuring van de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Katwilgweg 2.0 kan de stad nu samen met studiebureau Antea starten aan de concrete …

Op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Verkeersveiligheid

Sinds december 2020 is de Kerkelei in Wilrijk een tijdelijke schoolstraat. Dit proefproject is in samenspraak met het district en Parkschool Ieperman positief geëvalueerd, daarom wordt de schoolstraat nu permanent ingevoerd. Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of vrijwilliger bij het …

Op 19 januari 2022, over deze onderwerpen: Sport

Met de Flanders Swimming Cup in Olympisch zwemcentrum Wezenberg en de gloednieuwe Antwerp Park Run dwars door de groene longen van Deurne trekt het Antwerpse sportevenementenjaar zich komend weekend helemaal op gang. In het najaar van 2021 konden we op het vlak van sportevenementen een groot deel …

Op 19 januari 2022, over deze onderwerpen: War on drugs

Het college bevestigde op vrijdag 14 januari 2022 het besluit van de burgemeester om een inrichting in de Provinciestraat te sluiten voor een periode van twee maanden, tot en met 18 maart 2022, wegens herhaaldelijke illegale feiten. Nadat de politie vermoedde dat er een transactie van verdovende …