Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Groen, Mobiliteit, Stadsontwikkeling

Het college keurde het schetsontwerp van het Spoorpark goed. Het schetsontwerp laat een eerste beeld zien van de publieke ruimte, die wordt opgedeeld in 5 zones met aandacht voor groen, de geschiedenis van de site, voetgangers en fietsers en zichten op de stad. Ook het stedenbouwkundige kader voor …

Op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Stads-en buurtonderhoud

De voorbije dagen ontving stad Antwerpen de eerste meldingen van overlast door de eikenprocessierupsen. De stad laat nesten van eikenprocessierupsen op het openbaar domein enkel verwijderen wanneer ze passanten hinderen. Burgers kunnen meldingen doen via de website of het stedelijk contactcenter. In …

Op 17 juni 2021

Provincie legt Umicore strengere voorwaarden op in omgevingsvergunning. Vandaag besliste de Antwerpse deputatie over de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning van het bedrijf Umicore in Hoboken. Umicore wordt nog in 2021 verplicht om maatregelen te nemen zodat de norm voor lood-in-bloed …

Op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Sport

De zomer van 2021 belooft weer een mooie sportzomer te worden. Uiteraard zijn er het EK voetbal en de Olympische Spelen, maar Antwerpenaren kunnen in de zomermaanden vooral zelf deelnemen aan de honderden gratis sportactiviteiten tijdens de sportzomer van Sporting A. Inschrijven voor de …

Op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Groen, Openbare Werken en Publiek Domein

Het college keurde de procesnota voor het ontwerpproces voor de tweede fase van het Rozemaaipark in Ekeren goed. De centrale zone in het park langs de Donkse Beekvallei vormt een belangrijk onderdeel van die aanleg. Over de invulling ervan kan de buurt mee beslissen. Twee jaar geleden was er de …

Op 17 juni 2021

Vlaanderen is een stapje dichter bij de erkenning van een nieuwe werelderfgoedsite. De kans op een erkenning van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed is toegenomen. ICOMOS, het wetenschappelijk comité van UNESCO, gaf positief advies. Drie jaar geleden deden Nederland en België samen een …