Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 maart 2024, over deze onderwerpen: War on drugs

De burgemeester besliste om een café in de Diepestraat te sluiten wegens druggebruik en overlast. Het café blijft voor twee weken dicht, vanaf maandag 15 april tot en met zondag 28 april. In de periode van 1 juni 2023 tot en met 14 februari 2024 werd de politie in het kader van meerdere …

Op 26 maart 2024, over deze onderwerpen: War on drugs

De burgemeester besliste om een drankgelegenheid in de Helmstraat te sluiten wegens het gebruik en de verhandeling van lachgas ter plekke. De zaak blijft gedurende drie maanden dicht, vanaf woensdag 27 maart tot en met woensdag 26 juni 2024. Ondanks een eerdere sluiting en maatregelen van de …

Op 22 maart 2024, over deze onderwerpen: War on drugs

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een drankgelegenheid in de Diepestraat te sluiten wegens herhaaldelijke illegale feiten. Het café blijft voor twee maanden dicht, tot en met 21 mei 2024. Bij herhaaldelijk toezicht op een drank- en eetgelegenheid in de Diepestraat stelde de …

Op 22 februari 2024, over deze onderwerpen: War on drugs

Op zondag 28 januari vertrok burgemeester Bart De Wever naar Colombia voor een tiendaags werkbezoek aan enkele Latijns-Amerikaanse landen in het kader van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hij werd vergezeld door adjunct-korpschef Glenn Verspeet van Politiezone Antwerpen, nationaal …

Op 4 januari 2024, over deze onderwerpen: War on drugs

De burgemeester besliste om een drankgelegenheid in De Gryspeerstraat te sluiten en te verzegelen omwille van inbreuken op het uitbatingsreglement enerzijds en herhaaldelijke druggerelateerde feiten anderzijds. De zaak blijft voor een maand dicht: van 25 december 2023 tot en met 24 januari 2024. De …

Op 4 december 2023, over deze onderwerpen: War on drugs

Het college bevestigde op vrijdag 1 december 2023 het besluit van de burgemeester om een drankgelegenheid in de Statiestraat te sluiten wegens herhaaldelijke illegale feiten. De zaak blijft voor een maand dicht: van zaterdag 2 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024. In een café in de …