Tijdelijke sluiting café Helmstraat

Op 26 maart 2024, over deze onderwerpen: War on drugs

De burgemeester besliste om een drankgelegenheid in de Helmstraat te sluiten wegens het gebruik en de verhandeling van lachgas ter plekke. De zaak blijft gedurende drie maanden dicht, vanaf woensdag 27 maart tot en met woensdag 26 juni 2024.

Ondanks een eerdere sluiting en maatregelen van de burgemeester tegen een café in de Helmstraat stelde de politie recent opnieuw vast dat daar nog altijd lachgas werd gebruikt en verhandeld. Tijdens een huiszoeking werden er in de inkomhal achteraan het pand 150 lege flessen lachgas aangetroffen. Dit grote aantal flessen toonde volgens de politie aan dat het lachgas niet voor eigen gebruik was, maar vermoedelijk vanuit deze locatie werd verhandeld. Hoewel er bij deze controle niemand werd aangetroffen in de inrichting, werd bij eerdere controles in het verleden ook effectief gebruik van lachgas in het café vastgesteld. Bovendien hadden klanten toen spontaan verklaard dat ze ter plaatse lachgas hadden besteld om er te gebruiken. Op de zitbanken lagen toen ook verschillende zwarte ballonnen die dienden om het lachgas te inhaleren. De politie merkte daarnaast op dat er nog steeds isolatiemateriaal voor de ramen stond, waardoor er geen inkijk was aan de hele rechterzijde van de zaak. Dat wijst erop dat de uitbater wil vermijden dat er kan gezien worden wat er binnen in het café juist gebeurt. De inrichting werd door de burgemeester een jaar geleden al gesloten voor een termijn van twee maanden om de openbare gezondheid en veiligheid te waarborgen. Dat er nu opnieuw een dergelijke grote hoeveelheid lege lachgasflessen werd aangetroffen, toont aan dat de inrichting zich nog altijd inlaat met deze praktijken.

Uit bovenstaande vaststellingen van de politie blijkt dat de drankgelegenheid in de Helmstraat de openbare gezondheid en veiligheid in het gedrang brengt. Het aanbieden van lachgas om een roeseffect te bekomen, zeker in combinatie met het aanbieden van alcoholische dranken, vergroot het risico op een ongeval of een medisch problematische situatie. Voorts betreft het gebruik van lachgas om een roeseffect te bekomen, een oneigenlijk gebruik van lachgas. Bovendien ligt het café vlak bij een drukke winkelas en tegenover een lagere school, in een omgeving waar ook veel gezinnen wonen. Het is een buurt die bekend is als plaats waar de leefbaarheid onder druk staat, onder meer door druggerelateerde incidenten, vechtpartijen, veelvuldige verkeersovertredingen, het gebruik van lachgas en geluidshinder.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare gezondheid en veiligheid in het gedrang komt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om de inrichting tijdelijk te sluiten voor een termijn van drie maanden.

Bart De Wever - Burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is