Liesbeth Homans : 'Slechts 1 sociale huurder kreeg boete wegens inbreuk taalbereidheid'

Op 24 december 2011

Tot nog toe kreeg in Vlaanderen slechts één huurder van een sociale woning een administratieve boete van 442 euro opgelegd omdat de verplichtingen niet werden nageleefd op het vlak van taalbereidheid die op 1 januari 2008 werden ingevoerd voor kandidaat-huurders van sociale woningen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Liesbeth Homans (N-VA). .Sinds begin 2008 gelden in Vlaanderen voor kandidaat-sociale huurders verplichtingen op het vlak van taal- en inburgeringsbereidheid. Wat de taalbereidheid betreft, moeten personen die geen Nederlandstalig onderwijs volgden hun kennis van het Nederlands aantonen in een gesprek met de sociale huisvestingsmaatschappij of het Huis van het Nederlands. Als deze het nodig achten, moeten de huurders bereid zijn een taalcursus te volgen. Ze hebben twee jaar de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Omdat de betaling van de boete uitbleef bij de huurder die zijn taalverplichtingen niet nakwam, werd de gedwongen invorderingsprocedure opgestart. De huurder betaalt de boete intussen af via de gerechtsdeurwaarder die het dwangbevel midden september 2011 betekende. 'Uit contacten met de betrokkene blijkt bovendien dat deze in september alsnog de taalcursus zou hebben aangevat', aldus minister Van Den Bossche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is