N-VA nodig voor Antwerpen

Op 27 juni 2006

Antwerpen, enige stad in Vlaanderen' luidde de titel van het N-VA Stadscongres. Vijftig Antwerpse partijbestuursleden schoven oplossingen naar voor op het gebied van huisvesting, economie, toerisme, veiligheid, netheid, mobiliteit, onderwijs en cultuur.

"De N-VA ziet Antwerpen als een aangename stad om te wonen, werken, winkelen, studeren, uitgaan. Antwerpen moet dan ook een gerespecteerde stad zijn, een stad die Vlaanderen welvaart geeft. Een stad waar elke inwoner fier op kan zijn", zei Luk Lemmens, in de huidige gemeenteraad het enige raadslid van de N-VA. Maar Lemmens zei er wel direct bij dat die situatie vandaag helaas niet zo is. "Heel wat zwaktes van de stad moeten nog worden weggewerkt, maar de N-VA gelooft wel in Antwerpen."

Nationaal partijvoorzitter én Antwerpenaar Bart De Wever schetste N-VA als een realistische middenweg tussen het romantisme van de linkerzijde en het gedramatiseer van de rechterzijde. "Wij doen het op een andere manier, een realistische manier. Antwerpen als bakermat van de Vlaamse bewustwording is cruciaal voor de N-VA, maar een bescheiden partij als de N-VA kan volgend jaar ook cruciaal zijn voor Antwerpen. Ik heb geen angst om tussen hamer en aambeeld te geraken in de kiesstrijd tussen sp.a en Vlaams Belang, want daar word je sterk van als staal. We steken de hand uit naar partners om ons programma te realiseren. We trekken als optimisten naar de gemeenteraadsverkiezingen die we zullen winnen."

Kernpunten verkiezingsprogramma

Huisvesting

 • Nieuwe bouwkavels op Nieuw Zuid en Linkeroever nu beschikbaar maken
 • Gedeeltelijke overdekking van de Ring, naar het voorbeeld van Middelheimpark

Economie

 • Fiscale druk op bedrijven schrappen ten voordele van één enkele resultaatsafhankelijke stadsbelasting
 • Goed uitgebouwde zakenluchthaven in Deurne met ondertunneling Krijgsbaan

Toerisme

 • Elisabethzaal uitbouwen tot polyvalent zalencomplex
 • Beurzencomplex op Petroleum Zuid, ter vervanging van Bouwcentrum

Veiligheid

 • Herwaardering van de wijkagent die liefst ook in de wijk woont
 • Actief opsporingsbeleid van illegalen met daadwerkelijke uitwijzing

Mobiliteit

 • Prioriteit voor heraanleg Rooseveltplaats en 'groene' Singel
 • Sceptisch over verlenging tramlijnen naar Ruggeveldlaan, Ekeren, Linkeroever, Hemiksem en Borsbeek

Netheid

 • Afschaffing groene zak en wekelijkse ophaling PMD en papier
 • Twee ophaalrondes per week in probleemwijken

Onderwijs

 • Openstellen van de schoolinfrastructuur voor buurten
 • Meer onthaalklassen en concentratiescholen beter ondersteunen

Cultuur

 • Investeringen in infrastructuur zoals Elisabethzaal, Sportpaleis, kunstenaarstaliers
 • Volle steun voor Museum aan de Stroom en Red Star Line

...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is