Aanleg tijdelijk fietspad tussen fietsbrug Albertkanaal en Klipperstraat

Op 15 december 2017

De stad legt een fietspad aan langs de Vaartkaai tot aan de Klipperstraat. Zo wordt de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal beter verbonden met het fietsroutenetwerk voor en na de brug. Fietsers geraken via het nieuwe fietspad  vlot naar de Groenendaallaan en via de Luchtbal naar de fietsostrade F14 vanuit Essen

De aanloophelling van de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal werd eind november afgewerkt aan de kant van Merksem. Daardoor kunnen fietsers nu makkelijk de aansluiting maken naar de Vaartkaai en de fietsostrade F15 langs de Vaartkaai richting Schoten en Turnhout.

Dubbelrichtingsfietspad

“Om ook de verbinding met de haven en de fietsostrade F14 richting Essen te optimaliseren legt de stad nu een tijdelijke verbinding aan tussen de aanloophelling van de brug en de Klipperstraat,” verduidelijkt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Die bestaat uit een dubbelrichtingsfietspad aan de noordkant van de Vaartkaai en een doorsteek tussen de spoorwegberm en de busstelplaats. Na het verkrijgen van de vergunning kunnen de werken in het voorjaar van 2018 van start gaan.”

Na de aanleg van Oosterweel kan deze verbinding, samen met de Vaartkaai, een definitieve inrichting krijgen.

Doortrekken fietsostrade

Ten noorden van deze nieuwe verbinding komt er op langere termijn ook een nieuw stuk fietspad. De fietsostrade F14, die nu tot aan de Oude Landen in Ekeren loopt, zal via de Argentiniëlaan en langs de spoorwegberm doorgetrokken worden tot aan de Groenendaallaan. Aan de Groenendaallaan zelf zal de fiets- en voetgangersoversteek aangepast worden met een middenberm en verkeerslichten.

Wegwerken missing links

De stad is volop bezig met de realisatie van de belangrijkste projecten op de grote fietsroutes. Zo is het Singelfietspad aan de Turnhoutsepoort en op de Noordersingel ondertussen vernieuwd. De fietspaden op de IJzerlaan en de Slachthuislaan worden samen met de heraanleg gerealiseerd.

Op de verschillende fietsostrades worden voornamelijk de ontbrekende stukken versneld aangelegd. Sinds begin april is de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal in gebruik genomen, een nieuwe schakel op grote fietsroutes van en naar de stad.

Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers. Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en BAM.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor  mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is