Aanpassingen politiecodex: autokaravanen, raamprostitutie en belemmering hulpdiensten

Op 7 mei 2018

Het college heeft enkele wijzigingen in de code van politiereglementen (politiecodex) goedgekeurd. Zo komen er in aanvulling van het strafrecht extra maatregelen tegen hinderlijke autokaravanen en de belemmering van toezichts- en hulpdiensten. Raamprostitutiepanden krijgen strengere regels opgelegd. De wijzigingen worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Belemmering hulpdiensten strafbaar

Het gebeurt regelmatig dat omstaanders tussenkomsten van hulpdiensten bemoeilijken of verhinderen. Eieren gooien, omstaanders ophitsen, het belagen van parkeerwachters, doorgang van hulpdienstvoertuigen belemmeren … het zijn voorbeelden van gedrag dat de toezichts- en hulpdiensten ernstig hindert. Het is in zulke situaties nodig om gepast op te treden en verdere escalatie te vermijden. Daarom wordt dit soort gedrag strafbaar via de politiecodex.

Aanpak hinderlijke autokaravanen

De regelgeving voor evenementen wordt gewijzigd, onder meer de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Hierdoor vallen bijvoorbeeld autokaravanen na een WK-match en trouwstoeten onder deze regelgeving.

Voortaan is er toelating van de burgemeester nodig voor een autokaravaan. De organisator moet minstens zes weken op voorhand een aanvraag indienen. De politie kan optreden tegen stoeten die geen toelating kregen of de voorwaarden van de toelating niet naleven. Als er gevaar is voor de openbare orde, kan de toelating ingetrokken worden. Daarnaast is het strafbaar om aan een verboden evenement dat overlast veroorzaakt, deel te nemen.

Strengere regelgeving voor raamprostitutiepanden

Momenteel is het verplicht om in een raamprostitutiepand een safe sex-affiche op te hangen. Daarop staat informatie over veilige seks en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Een safe sex-sticker wordt ook verplicht. Hij moet goed zichtbaar op de vitrine kleven.

Daarbovenop komen er nu aangepaste hygiënevoorschriften. Zo moet al het meubilair en materiaal, in het bijzonder de verplichte matrashoezen, afwasbaar zijn met water en zeep. Verder wordt het moraliteitsonderzoek uitgebreid. Zaakvoerders en beheerders van raamprostitutiepanden mogen geen veroordelingen hebben voor bijvoorbeeld exploitatie van prostitutie of mensenhandel. Voortaan checkt het moraliteitsonderzoek ook op veroordelingen voor de sociale wetgeving en de Antiracisme-, Antidiscriminatie- en Genderwet. Bovendien is prostitutie een internationaal gegeven, daarom worden ook vergelijkbare veroordelingen in het buitenland onderzocht.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is