Antwerpen is eerste stad van Vlaanderen met zone 30 in alle woonwijken

Op 12 oktober 2018

Op het grondgebied van de districten Antwerpen en Wilrijk wordt een nieuwe zone 30 ingericht. Deze districtsoverschrijdende zone is meteen ook de laatste van een hele reeks zones 30 die de stad Antwerpen heeft ingericht om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten.

De stad Antwerpen deed een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal twee nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten werden opgestart. Stadsbreed kwamen er op die manier minstens twintig nieuwe zones per jaar bij. Met de inrichting van deze laatste zone 30 zijn nu alle woonwijken in de stad Antwerpen afgebakend en gereglementeerd als zone 30. Ondertussen loopt de praktische uitrol op het terrein verder met markeringswerken en plaatsing van borden.

“Zones 30 zijn een belangrijk deel van het stedelijk mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan. De stad zette zich daarom in om grote, aaneengesloten zones 30 in woonwijken versneld uit te rollen”, licht Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis toe. “Onze ambitie was om tegen eind 2018 alle woongebieden binnen de grote verkeersassen af te bakenen en in te richten als een zone 30. Met deze laatste nieuwe zone 30 op de grondgebieden van Antwerpen en Wilrijk hebben we die doelstelling ook behaald. Hiermee hebben we meteen ook een primeur in Vlaanderen: immers alle woonwijken op het volledige grondgebied van Antwerpen worden échte woonwijken met de invoering van deze maatregel!”

De stad wil met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, minder luchtvervuiling en verkeerslawaai, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.

Naast de invoer van de nieuwe zones worden ook infrastructurele maatregelen genomen om de lagere snelheid af te dwingen. Dat vooral in straten met een breed wegprofiel en in de schoolomgevingen.

Hoogte-Middelheim

De nieuwe districtsoverschrijdende zone 30 ‘Hoogte-Middelheim’ wordt begrensd door de Populierenlaan, de Kruishofstraat, Berkenlaan, Varenlaan, Eglantierlaan, Beukenlaan, Groenenborgerlaan, Jules Moretuslei, R11, Heistraat, Dokter Veeckmanslaan en Boomsesteenweg. De Kruishofstraat (gedeelte tussen de Berkenlaan en de Varenlaan), de Varenlaan en de Eglantierlaan zijn inbegrepen in de zone.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is