Antwerpen laureaat van Slim in de Stad-prijs 2016

Op 13 februari 2017

De stad Antwerpen ontving vandaag de Slim in de Stad-Prijs 2016, als 1 van 3 laureaten. Deze wedstrijd tussen centrumsteden beloont de meest innovatieve en creatieve concepten voor de ‘stad van de toekomst’. Antwerpen werd bekroond voor zijn vernieuwende visie op de inzet van blockchain-technologie in de publieke dienstverlening.

De Slim in de Stad-prijs werd uitgereikt in het Vlaams Parlement door Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans. Burgemeester Bart De Wever nam de prijs in ontvangst en lichtte toe hoe het stadsbestuur blockchain de komende jaren actief wil vormgeven in de stedelijke dienstverlening

Blockchain is een internettechnologie die mogelijkheden biedt om heel wat administratieve processen sterk te vereenvoudigen. Ook fraude zal door de technologie zo goed als onmogelijk worden. Vandaag wordt een transactie vastgelegd door één vertrouwde tusseninstantie zoals een bank, overheid of notaris. Bij de uitbouw van blockchain zal die bevestiging gebeuren door het  netwerk zelf. Samengevat komt het erop neer dat informatie sneller en eenvoudiger kan uitgewisseld en gecontroleerd worden.

Het voorbeeld van een geboorteaangifte maakt veel duidelijk. Vroeger moest die gebeuren in het stadhuis, waarbij een ouder zich ter plaatse ging aanbieden. Momenteel zijn daarvoor ambtenaren van de stad beschikbaar in elk Antwerps ziekenhuis met een materniteit, wat die verplaatsing overbodig maakt. De aangifte kan eerstdaags na de geboorte gedaan worden in het ziekenhuis. Met blockchain zou het nóg directer en eenvoudiger kunnen. Er zou in dit geval een blockchaintoepassing kunnen uitgewerkt worden waarmee de arts of verloskundige meteen na de geboorte de aangifte kan doen. Als de moeder, vader en twee getuigen die bevestigen, is die aangifte meteen in orde. Maar er is meer: deze blockchain kan ook toegankelijk gemaakt worden voor andere instanties, zodat automatisch een heel aantal andere processen in gang gezet kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanvraag van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat belooft de afhandeling van administratie voor kersverse ouders aanzienlijk te vergemakkelijken.

Ook in de latere levensloop kan deze technologie ingezet worden. Gegevens zoals  een verhuizing, een huwelijk of het behalen van een rijbewijs kunnen in de blockchain worden opgenomen.

Blockchain betekent zowel voor de burger als voor de overheid een grote administratieve vereenvoudiging én dus een efficiëntere en proactieve automatische dienstverlening. Daardoor kan de stad capaciteit vrijmaken om zich in te zetten voor andere dienstverlening.

De stad Antwerpen experimenteert momenteel al met blockchain en zet de komende jaren verder in op de opbouw van interne expertise en samenwerking om haar visie praktisch verder vorm te geven.

Aan de Slim in de Stad-prijs is een som van 50.000 euro verbonden die de stad zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van het concept. De andere laureaten van de Slim in de Stad-prijs 2016 zijn de steden Roeselare (Slimme energiestad) en Kortrijk (Slim parkeerbeleid).

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is