Blockchain biedt burgers de mogelijkheid eigen identiteitsgegevens te beheren

Op 12 december 2018, over deze onderwerpen: Digitalisering

Het project ‘Blockchain on the Move’ wil burgers terug controle geven over hun eigen data. Momenteel wordt informatie over burgers opgeslagen in centrale databanken van diverse organisaties, vaak zonder dat de burger enige controle heeft over de correctheid of het gebruik ervan. Met een zelfbeheerde identiteit (Self-Sovereign Identity of SSI) die kan gerealiseerd worden met behulp van blockchain-technologie, wil het project de burger terug beheerder en eigenaar maken van zijn eigen data en identiteit. Zo kan een burger sneller en eenvoudiger gevalideerde data delen en steeds controleren wie op welk moment zijn data heeft gebruikt. De stad Antwerpen, de Vlaamse Overheid en V-ICT-OR nemen hierin het voortouw binnen Europa en werken binnen ‘Blockchain on the Move’ samen met private en internationale partners.

De bescherming en het beheer van persoonlijke gegevens worden in de digitale wereld hoe langer hoe belangrijker. Een manier om hieraan tegemoet te komen, is door mensen de controle te geven over hun eigen gegevens. Zo beslissen zij zelf hoe, wanneer, aan wie en voor hoe lang ze informatie delen.

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt om deze gegevens gedecentraliseerd te bewaren - bij het individu zelf in plaats van in een centrale databank - en ze ook decentraal te delen met derden. Dat betekent niet alleen dat er geen tussenpersoon of instantie meer aan te pas komt, maar ook dat enkel wie de juiste sleutel heeft het ‘slot’ kan openen en bepaalde gegevens kan raadplegen of gebruiken. Bovendien biedt blockchain de garantie dat de gegevens juist zijn en dat ze niet per ongeluk of opzettelijk gewijzigd werden.

In dat kader loopt het project ‘Blockchain on the Move’, dat ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid binnen het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Er is een consortium opgezet met de stad Antwerpen, Digipolis, de Vlaamse Administratie en V-ICT-OR als projectpartners en Jolocom, de via een marktbevraging geselecteerde technische partner. Het consortium wil met dit project aantonen dat de blockchaintechnologie momenteel genoeg ontwikkeld is om in te zetten in reële situaties, zoals bv. het doorgeven van een adreswijziging.

Uitrol Blockchain on the Move

Eerder dit jaar lanceerden de projectpartners een marktverkenning om een leverancier te vinden die een softwaretoepassing voor digitale identiteit en het delen van identiteitsdata kon bouwen. Jolocom, een in Berlijn gevestigde startup gespecialiseerd in dit domein, werd geselecteerd om de 'Self-Sovereign Identity’ (SSI) of ‘zelfbeheerde identiteit’-software te ontwikkelen als een eerste bouwsteen. De uitrol van ‘Blockchain on the Move’ gebeurt in 4 fases:

De eerste, huidige, fase richt zich op de ontwikkeling van een toepassing voor SSI op basis van blockchain. In praktijk zal dit een app worden waarmee burgers via hun smartphone hun gegevens kunnen beheren en delen. Deze fase loopt tot eind februari 2019.
In de tweede fase (in de loop van 2019) zal binnen de uitgewerkte bouwsteen ‘zelfbeheerde identiteit’ een eerste use-case uitgewerkt worden, meer bepaald het verhuisproces.
In een derde fase (eind 2019) wordt de bouwsteen ‘zelfbeheerde identiteit’ binnen de architectuur en systemen van de verschillende betrokken partners geïntegreerd.
In de laatste fase (begin 2020) wordt de bouwsteen ook beschikbaar gesteld aan andere overheden en private organisaties zodat zij deze kunnen gebruiken in hun processen.

Op het einde van fase 1 en 3 worden er workshops georganiseerd voor burgers, overheden en bedrijven - de toekomstige gebruikersgroepen - om het project voor te stellen en te brainstormen rond toepassingsmogelijkheden van SSI. Zij zullen de toepassing in reële omstandigheden kunnen gebruiken en feedback geven.

Verantwoordelijke stad Antwerpen: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is