Antwerpen helpt gemeenten in strijd tegen fraude met sociale woningen

Op 9 oktober 2019, over deze onderwerpen: Wonen

Gazet van Antwerpen* - 09 Okt. 2019

De Antwerpse huisvestingsmaatschappij Woonhaven zoekt een bedrijf of bedrijven om fraudeonderzoeken uit te voeren naar eigendommen in het buitenland van sociale huurders. Ook huisvestingsmaatschappijen uit andere gemeenten kunnen daar dan een beroep op doen.

Woonhaven start een Europese aanbestedingsprocedure. Er wordt gezocht naar één of meerdere bedrijven die onderzoek kunnen doen naar eigendommen in het buitenland van sociale huurders. Het gaat om bedrijven die gespecialiseerd zijn in het Afrikaanse continent, of landen van de Europese Unie, of het Aziatische continent, of landen die niet binnen de eerste drie continenten vallen (zoals bijvoorbeeld Turkije, dat tot meer dan één deel behoort).

Woonhaven werkt al enkele jaren met zo’n firma.

“Wij hebben dus al wat ervaring op dit vlak”, zegt Fons Duchateau (N-VA), Antwerps schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven. “Het is een zeer complexe materie. Daarom kregen we de vraag van huisvestingsmaatschappijen of wij het voortouw willen nemen in de zoektocht naar bedrijven die fraudeonderzoeken in het buitenland uitvoeren. Het is voor kleinere woningmaatschappijen niet zo evident om dit zelf te doen of te financieren. Daarom dat wij als Woonhaven op zoek gaan naar één of meerdere firma’s. De andere huisvestingsmaatschappijen zouden er dan gebruik van kunnen maken. Omdat het bedrijf voor verschillende huisvestingsmaatschappijen kan werken, zal dit de prijs ook drukken.”

Regeerakkoord

Woonhaven is hiermee de nieuwe Vlaamse regering voor. In het regeerakkoord werd al de ambitie opgenomen om tot een wettelijk kader te komen rond dit soort van eigendomsonderzoek.

De vraag om deze bedrijven te zoeken kwam ook bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) terecht.

“We hebben dit voorlopig afgewezen”, zegt VVH-directeur Björn Mallants. “De doelstelling is lovend. Moedwillige en aantoonbare fraude moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Alleen is eigendomsonderzoek in het buitenland een zeer complex gegeven. De vrederechter in Hamme veroordeelde recent twee sociale huurders van de woningmaatschappij Zonnige Woonst op basis van eigendom in het buitenland. Alleen wil ik afwachten wat er in beroep wordt beslist. Woonhaven botste ook op misbruiken, maar er is nog geen enkele uitspraak van de rechter.”

Privacy

Bovendien ontbreekt het volgens Mallants nog aan een duidelijk Vlaams kader waarbinnen deze onderzoeken mogen worden uitgevoerd. In de Vlaamse wooncode staat momenteel niets over de privacy van de sociale huurders en het onderzoek in het kadaster.

“Juridisch is er ook nog onduidelijkheid”, zegt Mallants. “Wie een woning heeft in het buitenland, verliest zijn of haar sociale woning. Wie winkelruimtes verhuurt niet, want de wooncode spreekt alleen over woningen. En op basis van wat start de huisvestingsmaatschappij een onderzoek naar een specifieke huurder? In Hamme was dat naar aanleiding van geruchten. We moeten echt beletten dat er een heksenjacht ontstaat.”

Sacha Van Wiele

Copyright © 2019 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is