Exotische markt en Vogelenmarkt gaan dit weekend weer van start

Op 25 mei 2020, over deze onderwerpen: Markten en Foren

De exotische markt op zaterdag en de Vogelenmarkt op zondag gaan vanaf dit weekend opnieuw van start in Antwerpen. Ze vinden plaats op de gebruikelijke locatie in de binnenstad, maar met een aangepaste inplanting. De stad en de marktbonden bereikten een akkoord om via loting te bepalen wie wanneer op beide weekendmarkten kan staan. De veiligheidsvoorschriften voor marktkramers en bezoekers blijven uiteraard van kracht.  

Sinds 18 mei zijn openbare markten onder strikte voorwaarden weer toegelaten, waaronder de beperking dat ze maar 50 kramen mogen tellen. Met respectievelijk 112 en 209 kramen overschrijden de exotische markt en de Vogelenmarkt op de Oudevaartplaats ruimschoots die limiet. Na intens overleg met de marktbonden kwam een lotingsysteem als beste oplossing uit de bus om de standplaatsen toe te kennen.

“Het is een eerlijk systeem dat iedere marktkramer een gelijke kans geeft. Niemand wordt bevoor- of benadeeld en dat was voor ons een belangrijke voorwaarde”, beklemtoont schepen voor markten en foren Peter Wouters.

Inschrijven via digitaal platform

Alle marktkramers met een abonnement, uitgezonderd (semi-)horeca en verkoop voor directe consumptie, krijgen de kans zich voor een standplaats op de exotische markt en de Vogelenmarkt via een digitaal platform in te schrijven. In de loop van woensdag 27 mei worden de inschrijvingen afgesloten voor het eerste weekend van 30 en 31 mei. De 50 marktkramers die worden geloot, krijgen een plaats op de markt waarvoor ze hebben ingeschreven. De marktkramers die uit de boot vallen krijgen voorrang bij de volgende trekking, maar moeten zich wel opnieuw inschrijven. Als het er meer dan 50 zijn, nemen ze allemaal deel aan de nieuwe trekking. Zijn dat er minder dan 50, dan krijgen ze sowieso een plaats. Als het er meer zijn, krijgen ze opnieuw voorrang bij een volgende trekking, op voorwaarde dat ze zich opnieuw inschrijven. Er komt dus sowieso niemand een tweede keer aan de beurt zonder dat alle aanvragers die zich inschrijven, een plaats hebben gekregen. Een gerechtsdeurwaarder ziet erop toe dat alles correct en volgens procedure verloopt.

Marktbonden op dezelfde golflengte

De marktbonden snakten al langer naar duidelijkheid. Zij scharen zich volmondig achter het plan. “We werden van meet af aan betrokken bij de besprekingen en hadden een belangrijke stem in het akkoord. We weten nu waar we aan toe zijn. We beseffen ook wel dat de stad een dergelijk gecontroleerd lotingsysteem met digitale aanmelding niet in een-twee-drie op poten kan zetten. Het is een rechtvaardig systeem, iedereen is gelijk voor de wet. Enkel zo creëer je het noodzakelijke draagvlak”, zegt Ive Cornelis van de Algemene Markthandelaars Vereniging.

Markten terug aan de Antwerpenaar geven

Schepen van markten en foren Peter Wouters is verheugd dat beide weekendmarkten kunnen heropstarten. “Ik heb de voorbije week een dozijn markten bezocht om te weten wat er leeft onder de marktkramers én bezoekers. Ik heb heel veel engagement en veerkracht gezien van onze marktkramers. De exotische markt en de Vogelenmarkt zijn een begrip in en ook buiten onze stad. We zijn blij dat we beide markten terug aan de Antwerpenaar kunnen geven. Voorlopig in afgeslankte vorm, maar hopelijk blijft dit beperkt in de tijd. We hopen dat de Nationale Veiligheidsraad ons bij een verdere evaluatie van de maatregelen toelaat om naast het aantal kramen ook de beschikbare oppervlakte mee te nemen in de beoordeling van de capaciteit van de markten.”

Uitbreiding systeem na evaluatie mogelijk

De drie overige markten in Antwerpen met meer dan 50 kramen, konden vorige week al beperkt plaatsvinden met enkel kramen die voedingswaren aanboden. Als na evaluatie blijkt dat het systeem via loting goed werkt, zullen standplaatsen ook voor deze markten via loting worden toegekend.  Ook handelaars die geen voedingswaren aanbieden, kunnen zich dan inschrijven. Het gaat om de volgende markten:

  • Merksem - dinsdag - Sint-Franciscusplein;
  • Antwerpen - woensdag - Sint-Jansplein;
  • Borgerhout - vrijdag - Laar.

Regels blijven gelden

Sinds 18 mei werden alle openbare markten met minder dan 50 standplaatsen al via de bijzondere regeling heropend, met uitzondering van de Dokmarkt op het Eilandje (vermoedelijke herstart in juni) en de brocantemarkten in de Antwerpse binnenstad (Lijnwaadmarkt en Sint-Jansvliet).

Net zoals de shoppers in de winkelstraten dienen de bezoekers van de markten zich te houden aan enkele belangrijke voorschriften:

Ook hier moet de afstandsregel van 1,5 meter maximaal gerespecteerd worden. Samen met de handelaars neemt de stad maatregelen om te vermijden dat mensen door elkaar heen gaan lopen.
Winkel alleen en beperk het bezoek tot maximum 30 minuten.
Loop door wanneer de wachtrij aan een kraam te lang is.
Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Uiteraard blijft een goede handhygiëne en het grondig wassen van de handen van groot belang. Hiervoor voorzien de marktkramers handgels voor de klanten.
Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Ook voor de handelaars gelden strenge regels:

Zij zijn verplicht een mondmasker te dragen.
De kramen moeten zodanig worden ingericht dat er voldoende afstand is tussen de medewerkers en de bezoekers en dat zelfbediening niet mogelijk is.
Horeca en verkoop voor directe consumptie zijn verboden.

Al die regels zorgen ervoor dat het marktbezoek in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Verantwoordelijke schepen: Peter Wouters, schepen voor markten en foren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is