Gewijzigd retributiereglement voor inname ligplaatsen stedelijk havengebied en Scheldekaaien zone stad

Op 6 september 2019, over deze onderwerpen: Toerisme

Momenteel legt de stad Antwerpen een nieuwe cruiseterminal met ponton aan langs de Scheldekaaien. In het licht hiervan besloot het college vandaag een gewijzigd retributiereglement voor de inname van ligplaatsen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen zeecruiseschepen vanaf 2021 een tarief moeten betalen voor ligplaatsen. Schepen die een gunstige ESI-score (Environmental Ship Index) hebben, zullen korting krijgen. Verder wordt het tarief voor passagiersschepen, waaronder riviercruiseschepen, vanaf 2020 aangepast.

In november 2018 startten de werken voor de nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien. Ter hoogte van Het Steen wordt de kaaimuur gestabiliseerd en komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. De werken worden in 2020 afgerond. In het licht hiervan besloot het Antwerpse college vandaag een gewijzigd retributiereglement voor de inname van ligplaatsen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het gewijzigde reglement bepaalt dat zeecruiseschepen een retributie moeten betalen vanaf de ingebruikname van het nieuwe cruiseponton (begin 2021). Iets dat niet voorzien is in het huidige reglement. Om het tarief voor de retributie te bepalen, werd een benchmarking gedaan met onder meer de cruisehavens Rotterdam, Amsterdam en Zeebrugge.  Daarnaast werd rekening gehouden met de nautische aanloop(kosten) naar Antwerpen. De retributie voor zeecruiseschepen omvat een bedrag dat berekend wordt volgens de tonnenmaat van het schip, een havenbeveiligingskost en een eventuele ‘turn around’ kost, wanneer sommige passagiers van boord gaan en vervangen worden door nieuwe passagiers. In dat geval zijn er immers bijkomende kosten voor bagagehandeling en bijkomende logistieke maatregelen.

Zeecruiseschepen met een gunstige ESI-score (Environmental Ship Index) krijgen een korting. Schepen voor toerisme Koen Kennis: “Op deze manier wil de stad aan de rederijen van deze zeecruiseschepen een goede stimulans te bieden om een extra stap richting duurzaamheid te zetten.”

Verder wordt er het tarief voor passagiersschepen, waaronder riviercruiseschepen, aangepast en wordt het reglement verder verfijnd. Ook hiervoor werd een benchmarking met andere cruisehavens uitgevoerd. Daaruit kwam naar voor dat het nieuwe tarief voor riviercruiseschepen nog zeer concurrentieel is in vergelijking met andere havens en de focus gelegd dient te worden op een verblijf van maximaal 24 uur voor het genereren van inkomsten uit het watertoerisme. Daarnaast kunnen rederijen van dagrondvaartboten die binnen 24 uur meerdere malen een ligplaats innemen om passagiers te laten in- en ontschepen, genieten van een gunstig tarief. De aangepaste tarieven voor passagiersschepen zullen - na goedkeuring door de gemeenteraad - aangerekend worden vanaf 1 januari 2020 en zullen vanaf dan ook jaarlijks geïndexeerd worden.

Ten slotte worden in het gewijzigde retributiereglement de algemene principes per type vaartuig verder uitgewerkt en wordt een annulatiekost ingevoegd voor zeecruiseschepen en passagiersschepen.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever – Koen Kennis, schepen voor toerisme

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is