Herdenkingsmoment 'Onze Vergeten Helden'

Op 16 mei 2018

Vandaag hielden burgemeester Bart De Wever, schepen Caroline Bastiaens, schepen Claude Marinower, gouverneur Cathy Berx en districtsvoorzitter van Ekeren Koen Palinckx (foto - als voorzitter de Raad van Bestuur van het War Heritage Institute) een herdenkingsmoment in het Schoonselhof om het project ‘Onze Vergeten Helden’ in de kijker te plaatsen. Het War Heritage Institute wil met dit project de Belgische gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdenken wiens lichaam is overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaatsen. Doel is alle gerepatrieerde graven te identificeren, te markeren en op gepaste wijze te herdenken. Het project wordt symbolisch gelanceerd in één gemeente per provincie met gerepatrieerde graven.

Gesneuvelden WO I

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een tot dan ongezien aantal slachtoffers, vooral militairen. Bij benadering 41.000 Belgische militairen sneuvelden voor het vaderland. Hiervan liggen de meesten begraven op een Belgische militaire begraafplaats of op één van de Belgische militaire ereperken. Ongeveer 9000 gesneuvelde militairen werden na de oorlog op vraag van de familie gerepatrieerd naar hun respectievelijke woonplaats.

Het aspect van de gesneuvelde geliefden dicht bij zich te hebben, was een belangrijk element in het verwerkingsproces. In grotere gemeenten werden de gerepatrieerde graven vaak samengebracht op een gemeentelijk ereperk. In de kleinere gemeenten werden ze meestal begraven tussen de burgergraven. In tegenstelling tot de graven op militaire begraafplaatsen, hebben deze gerepatrieerde graven geen beschermd statuut en in de loop der jaren zijn er al veel verdwenen.

‘Onze Vergeten Helden’

Het War Heritage Institute (WHI) lanceert het project ‘Onze Vergeten Helden’ om aandacht te vragen voor alle gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog en alle gerepatrieerde graven te identificeren, te markeren en op gepaste wijze te herdenken. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel nog 6000 gerepatrieerde gesneuvelden een graf hebben op gemeentelijke begraafplaatsen over heel het land.

Ten laatste op 11 november 2018 wil het instituut alle bestaande gerepatrieerde graven geïnventariseerd te hebben. Daarvoor organiseren ze een systematische bevraging van gemeenten en heemkundige kringen. De 600 afdelingen van de Nationale Strijdersbond van België/Fédération Nationale des Combattants de Belgique werken hieraan actief mee.

Daarnaast wenst het WHI de graven van deze ‘vergeten’ gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog te erkennen door hun gerepatrieerde graven fysiek te markeren met een uniform bordje, dat aan de gemeenten gratis ter beschikking gesteld wordt. Vandaag kregen gouverneur Cathy Berx, burgemeester Bart De Wever en schepen Caroline Bastiaens uit handen van Koen Palinckx, de voorzitter Raad van van Bestuur van het War Heritage Institute, symbolisch de eerste Antwerpse plaatjes overhandigd. Deze eerste plaatjes werden tijdens een plechtigheid aangebracht op het graf van Felix en Edmond Van der Stucken op de stedelijke begraafplaats Schoonselhof in  Wilrijk.

Een laatste aspect is het herinneren en herdenken. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk mensen actief bij dit project te bedenken. Daarom wordt voorgesteld aan individuen, gemeenten, scholen of vaderlandslievende verenigingen om ook symbolisch het peterschap over een graf op te nemen. Alle info daarover staat op de website www.wardeadregister.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

In Antwerpen nemen alvast 3 klassen van Vrije Basisschool De Ark het peterschap over een graf op, wat wil zeggen dat ze erop zullen toezien dat het graf schoongemaakt en onderhouden wordt. Schepen Claude Marinower overhandigde hen het certificaat van peterschap. De stad Antwerpen werkte samen met het Vredescentrum om deze klassen te contacteren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is