Het Congres voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers op 8 mei 2018

Op 4 mei 2018

Dinsdag 8 mei verwelkomen GATE15 en het Antwerps Studentenoverleg alle studentenvertegenwoordigers en presidia voor een namiddag vol workshops zodat deze studenten voorbereid het volgende academiejaar kunnen starten. Het doop- en feestcharter, een wederzijds engagement dat kadert in een leefbare studentenstad, komt jaarlijks uitgebreid aan bod in verschillende workshops. Aansluitend organiseert het Antwerps Studentenoverleg (ASO) op 8 mei voor het eerst een Antwerps studentendebat met alle politieke gemeenteraadsfracties.

Tijdens Het Congres, dat de voorbije jaren De Kick-Off heette, verwelkomen GATE15  en het Antwerps Studentenoverleg voor de achtste keer de nieuw verkozen presidia en studentenraden. Deze laatste groep van studentenvertegenwoordigers wordt vanaf dit jaar mee uitgenodigd om deel te nemen aan diverse workshops. Doelstelling van Het Congres: de verkozen studentenvertegenwoordigers  op deze manier wapenen met alle nodige bagage zodat ze goed voorbereid kunnen starten aan het nieuwe academiejaar.

Het programma kan u raadplegen op www.gate15.be/hetcongres.

Doop- en Feestcharter academiejaar 2018 – 2019

De afspraken uit het doop- en feestcharter staan centraal tijdens Het Congres.

Antwerpen blijft immers een groeiende studentenstad. Het aantal studenten dat op een beperkte oppervlakte in en rond de historische studentenbuurt studeert, woont, leeft en feest blijft aanzienlijk. Dit zorgt enerzijds voor dynamiek en vernieuwing, maar de leefbaarheid van de wijk kan hierdoor ook onder spanning komen: studentenactiviteiten zorgen soms voor overlast bij bewoners, bezoekers en passanten. Verenigingen engageren zich jaarlijks met het doop- en feestcharter om er voor te zorgen dat eventuele overlast tot een minimum beperkt blijft.

De stad Antwerpen telt momenteel een tachtigtal actieve studentenverenigingen waarvan een groot gedeelte doopactiviteiten organiseert op het openbaar domein. Om deze activiteiten in goede banen te leiden wordt sinds academiejaar 2009- 2010 een doopcharter opgemaakt. Sinds 5 jaar is dit charter uitgebreid met extra afspraken voor studentenfeesten. Traditiegetrouw worden gezamenlijk afspraken gemaakt in nauw overleg met het stedelijk inspraakorgaan voor het studentenbeleid: het Antwerps Studentenoverleg (ASO). Dit charter informeert de verenigingen over stedelijke ondersteuning, geeft uitleg over de aanvraagprocedure en een overzicht van de algemene en specifieke voorwaarden die gelden voor studentenfeesten en doopactiviteiten. De doopactiviteiten kunnen tijdens de start van academiejaar 2018 – 2019 worden georganiseerd van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 26 oktober.

Persuitnodiging

De pers is welkom op het jaarlijkse fotomoment in aanwezigheid van de schepen voor onderwijs Claude Marinower op 8 mei 2017 vanaf 17.30 uur in de grote zaal van het Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen. Gelieve uw komst de bevestigen via veerle.desimpelaere [at] gate15.be of op het telefoonnummer 0495 100 840.

Het Antwerps Studentendebat 2018

Aansluitend op Het Congres organiseert het Antwerps Studentenoverleg (ASO) op 8 mei voor het eerst een Antwerps studentendebat met alle politieke gemeenteraadsfracties. De avond start met een voorstelling van het ASO en hun visie over Antwerpen als studentenstad, om erna in debat te gaan met een aantal politieke vertegenwoordigers van deze stad. Schepen voor onderwijs Claude Marinower zal op het einde van het debat kort worden gevraagd naar een reactie op de inhoud van het debat.

Deelnemers aan het debat

Hans Maes (Open-VLD), David Danssaert (PVDA+), Ikrame Kastit (GROEN), Sam Voeten (CD&V), Stef Vonk (SPA), Sam van Rooy (Vlaams Belang) en Anaïs Walraeven (N-VA).  Moderator: Dave Sinardet

Programma

19.30 – 19.50 uur: voorstelling ASO + beleidsvisie
19.50 – 20.40 uur: debat tussen alle politieke gemeenteraadsfracties
20.40 – 21.00 uur: reactie schepen voor onderwijs Claude Marinower
21.00 – 22.00 uur : receptie

Persuitnodiging

De pers is welkom op het debat op 8 mei vanaf 19.30 uur in het Zuiderpershuis Antwerpen, Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen. Gelieve uw komst de bevestigen via veerle.desimpelaere [at] gate15.be of op het telefoonnummer 0495 100 840.

Verantwoordelijken:  burgemeester Bart De Wever, burgemeester - Claude Marinower, schepen voor onderwijs

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is