Het Provinciaal Onderwijs zet in op zomeronderwijs

Op 15 juli 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Zeven provinciale scholen richten tijdens de laatste twee weken van augustus tien zomerklassen in voor leerlingen die extra ondersteuning willen om in september vlot de draad op te nemen in de klas. De zomerklassen worden georganiseerd na de oproep van minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts en richten zich voornamelijk op leerlingen van de eerste graad.

“Dankzij samenwerkingen met de hogescholen AP, Arteveldehogeschool, Howest, PXL en UCLL staan stagiairs in voor de begeleiding, wat ook voor hen een unieke leerervaring is”, licht Antwerps gedeputeerde van Onderwijs en tevens voorzitter van het Vlaams provinciaal onderwijs Luk Lemmens toe. “Daarnaast zullen ook vrijwillige leerkrachten aan de slag gaan in de zomerklassen zodat de leerlingen ook vaktechnische ondersteuning krijgen.”

Via een afwisseling van instructiemomenten en begeleid zelfstandig werken zullen voornamelijk leerdoelen Nederlands en wiskunde geremedieerd worden. Aan het begin van de week krijgen leerlingen een overzicht van hun opdrachten. “Daarnaast is er een verrijkingsprogramma voorzien waarbij naast sport, spel en ontspanning ook ruimte is voor STEM, iLearning, drama, kunst en creatie, ecologie, etc. Thema’s die in de provinciale scholen hoog op de agenda staan”, vult gedeputeerde Luk Lemmens aan.

De zomerscholen zijn volledig kosteloos en vinden plaats van 17 t.e.m. 28 augustus, waaronder in Antwerpen: avAnt – campus Rivierenhof; avAnt – campus Jacob Jordaens

Verantwoordelijke: Luk Lemmens - voorzitter Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is