Het Vlaams Parlement keurde op 8 maart 2023 het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed

Op 15 maart 2023

Het decreet heeft wat watertjes doorzwommen. Onmiddellijk nadat het voorstel in december 2019 werd ingediend, werd het door de linkse oppositie via een ideologische alarmbelprocedure uit het Vlaams parlement weggetrokken. Dit omdat er een bepaling in zou staan die discriminerend zou zijn. De Kamer en de Senaat verklaarden zich zoals verwacht onbevoegd. Het decreet handelt namelijk over een uitsluitend Vlaamse bevoegdheid. Met de nodige vertraging kon het Vlaams Parlement dus terug initiatief nemen.

De bewuste passage in het decreet stelt dat organisaties die zich enkel en alleen op hun eigen etnisch-culturele afkomst richten geen subsidies meer kunnen krijgen.  Na opnieuw een stevig debat werd het in de plenaire vergadering goedgekeurd.

Manuela Van Werde - Vlaams Parlementslid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is