Leeslabel benadrukt belang voorlezen aan baby's en peuters

Op 15 mei 2024, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme), Jeugd

Boeken zijn er voor iedereen: ook voor baby’s en peuters. Hoe sneller zij vertrouwd raken met boeken, hoe beter voor hun taalontwikkeling en later leesplezier. Daarom biedt stad Antwerpen een gratis opleiding aan voor Antwerpse kinderdagverblijven. Na het volgen van de opleiding ontvangen zij een leeslabel. 

Kinderen leren taal snel en onbewust. Maar ze leren taal niet automatisch. Een goed taalaanbod is cruciaal. Baby’s leren de taal die vaak met hen wordt gesproken. In een talige omgeving opgroeien is dus ideaal. Daarom wil stad Antwerpen maximaal inzetten op kinderopvang als talige omgeving.  

Voorlezen belangrijk voor taalontwikkeling

Boeken zijn hier één aspect van. Uit de KOALA-testen (een taalscreening die vaststelt hoe ver kleuters staan in hun kennis van de Nederlandse taal) blijkt dat ongeveer 1 op 4 van de Antwerpse kleuters van de derde kleuterklas een taalachterstand heeft. Extra investeren in jonge kinderen is dus geen overbodige luxe. In functie van die taalontwikkeling van kinderen is voorlezen heel belangrijk. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarnaast is lezen ook gewoon een gezellig moment tussen kind en ouder, broer, zus, oma, opa ...  

Schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud:“Samen met een baby of peuter in een prentenboek bladeren of voorlezen, dat is genieten. Het is niet alleen gezellig, het is ook cruciaal voor de taalontwikkeling van elk opgroeiend kind in onze stad. De woordenschat van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit razendsnel. Daarom willen we onze allerkleinste Antwerpenaren zo snel mogelijk laten proeven van boeken en leesplezier, ook in de kinderopvang.”

In de kinderopvang spelen kinderbegeleiders een grote rol in de taalontwikkeling van een kind. Via dit project ondersteunt de stad het voorleesbeleid in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Het doel is om in elk Antwerps kinderdagverblijf een kwalitatief boekenaanbod te voorzien én om met dit aanbod ook aan de slag te gaan. Daarvoor dienen de kinderdagverblijven eerst een praktijkgerichte opleiding te volgen.  

Gratis traject interactief voorlezen

Samen met de Antwerpse bibliotheken biedt stad Antwerpen een gratis traject aan de Antwerpse kinderdagverblijven. Dat traject bestaat uit een sessie interactief voorlezen of een sessie van Boekstart. Daarnaast moet het kinderdagverblijf een voorleescoördinator aanstellen en een intern leesbeleid uitwerken. 

Na afloop van het traject krijgt het kinderdagverblijf een boekenpakket op maat, samengesteld door de Antwerpse bibliotheken. Jaarlijks komt er een nalevering, om eventuele versleten boeken te vervangen én om nieuwe boeken - en dus ook nieuwe thema’s en nieuwe woordenschat - binnen te brengen in de kinderopvang.  

Leeslabel

Om in de verf te zetten dat deze kinderdagverblijven actief aan de slag gaan met lezen, krijgen zij een leeslabel. Het leeslabel wordt als sticker aan de gevel van het kinderdagverblijf aangebracht en zal ook op de website te zien zijn. Zo weten ouders ook dat in dit kinderdagverblijf meer gelezen wordt én worden zij gestimuleerd om thuis (nog meer) voor te lezen aan hun baby of peuter.

Op termijn is het de bedoeling dat elk Antwerps kinderdagverblijf de opleiding volgt en het leeslabel krijgt. Momenteel komen zo'n 72 opvanglocaties - één vijfde van het totale aanbod - al in aanmerking voor een leeslabel.

Stad Antwerpen investeert jaarlijks ongeveer 35.000 euro voor de opleiding en ongeveer 30.000 euro voor de aankoop van de boeken. 

Nabilla Ait Daoud - Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is