Meer ruimte en groen voor Deurne-Noord

Op 29 juni 2018

Om de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord van meer groen te voorzien, kocht de stad enkele percelen voor de inrichting van een ‘groene sproet’ (een groene toets die ademruimte geeft aan een dichtbebouwd gebied). Om de buurt te laten kennis maken met deze toekomstige publieke groene plek, organiseren de stad en het district Deurne tijdens de zomer een feest en verschillende activiteiten. Deze actie kadert binnen Wijkwerking op Maat, een pilootproject waarmee de stad in samenwerking met district en buurtpartners de leefbaarheid in Deurne-Noord wil verbeteren.

Vandaag keurde het college de projectdefinitie en het concept goed voor de groene sproet in Deurne-Noord. De plek waar deze zal ingericht worden, ligt tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 in de buurt Kronenburg in Deurne-Noord. De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 2000m².

Feest in de buurt

De stad en het district Deurne zullen in samenwerking met lokale partners en verenigingen een aantal activiteiten organiseren om deze toekomstige groene publieke plek voor te stellen aan de buurt. Op 1 juli vindt het kennismakingsfeest plaats met kinderanimatie, muziek en een barbeque. Tijdens dit feest krijgen bewoners ook de gelegenheid om hun mening te geven over de definitieve invulling van deze plek. In de loop van juli zullen verder verschillende activiteiten georganiseerd worden (sport en spel, workshops met hout, yoga,…) om de betrokkenheid met het plein te versterken.

“Deurne krijgt een nieuwe groene sproet, maar minstens even belangrijk is dat alle inwoners van de buurt Kronenburg hun zegje kunnen doen om van die groene sproet werkelijk een ‘buurt’ sproet te maken”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris.

Nood aan ruimte

Onderzoek toont aan dat de buurt Kronenburg erg dichtbevolkt is en over weinig publieke ruimte en groen beschikt. Bovendien telt de wijk een groot aandeel kinderen en jongeren. De combinatie hiervan leidt tot druk op de aanwezige publieke ruimte.

Gerichte invulling

In het voorliggende ontwerp voor de sproet wordt rekening gehouden met zowel de historiek van de plek als met de aandachtspunten die voortkwamen uit het onderzoek. Aangezien de plek lang in gebruik was door een houthandelaar, zal het thema ‘hout’ doorheen het hele ontwerp aanwezig zijn. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten, waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om vrij kunnen spelen. De groene sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

Verdere stappen

Vooraleer de inrichting van de sproet mogelijk wordt, dienen de bestaande gebouwen eerst gesloopt te worden. De sloopwerken zullen gefaseerd verlopen en starten in oktober 2018. De definitieve aanleg van de sproet staat gepland voor het najaar van 2019.

Het zomerprogramma vindt u hier.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever – Fons Duchateau, schepen voor samenlevingsopbouw – Tjerk Sekeris, districtsburgemeester Deurne

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is