Minister Diependaele investeert in erfgoed in de provincie Antwerpen

Op 26 augustus 2021, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme)

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor verschillende restauratieprojecten in de provincie Antwerpen. De Vlaamse Overheid kent voor deze projecten samen een premie van 481.827,15 euro toe. Zo wordt de dreef naar het kasteel Bouckenborgh in Antwerpen heraangelegd, in Lier krijgt het voormalige klooster van de Zwartzusters een opknapbeurt en in Dessel wordt een historische pomp gerestaureerd. In Mechelen worden negen schilderijen uit de begijnhofkerk Sint-Alexius en -Catharina gerestaureerd en het interieur van de parochiekerk Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist kan opgeknapt worden. “Eind 2020 wijzigden de premieregels voor onroerend erfgoed. Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed nu via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van die nieuwe regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, aldus minister Diependaele.  

Restauratie van de dreef naar Kasteeldomein Bouckenborgh in Antwerpen

De Gaston Berghmansdreef, de dreef die naar het Kasteeldomein Bouckenborgh leidt en genoemd is naar Merksemenaar Gaston Bergmans, wordt heraangelegd. Bij de opmaak van een beheersplan voor de site bleek dat veel bomen in de dreef ziek zijn. De dreef wordt gerooid en heraangeplant met Hollandse Linde. Ook wordt de kasseiweg met de originele deels gezaagde kasseien heraangelegd.

Het huidige kasteel werd in laatclassicistische stijl in 1810 gebouwd. Het cultuurhistorisch landschap Kasteeldomein Bouckenborgh werd in 1976 beschermd vanwege het algemeen belang. Voor de restauratie van de dreef kent de Vlaamse overheid een standaardpremie van 150.000 euro toe.

Meer info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/6529

Restauratie van het voormalige klooster van de zwartzusters in Lier

Het voormalige klooster van de zwartzusters moet worden opgeknapt. Het buitenschrijnwerk van het klooster, de gevels aan de straatkant en de aansluitende bedaking worden gerestaureerd en/of vernieuwd. De cellezusters vestigden zich in 1407 in Lier. In 1454 kregen ze van de stad een woning op de plaats van het huidige klooster. In 1459 namen zij de regel aan van Augustinus en gingen ze gekleed in een zwart habijt, vandaar hun naam. Voor de restauratie van het klooster kent de Vlaamse Overheid een standaardpremie van 102.551,15 euro toe.

Meer info over het klooster: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/10459

Restauratie van de waterpomp op de Markt in Dessel

De dorpspomp van Dessel werd in 1842 geplaatst en diende om de Desselse bevolking van water te voorzien. Bij de herstelling van de pomp in 1876 werd een arduinen bovenstuk op de pomp geplaatst. De pomp is in slechte staat en moet gerestaureerd worden. Die restauratie gebeurt zo authentiek mogelijk. De gemeente bekijkt ook of het haalbaar is om de pomp opnieuw water te laten geven. Voor de restauratie van de pomp kent de Vlaamse Overheid een standaardpremie van 74.415 euro toe.

Meer info over de pomp: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200514

Restauratie van negen schilderijen in de begijnhofkerk Sint-Alexius en -Catharina in Mechelen

Negen barokke schilderijen in de begijnhofkerk Sint-Alexius en -Catharina van het Groot Begijnhof worden gerestaureerd. Het Groot Begijnhof is sinds 1938 beschermd omwille van haar archeologische, oudheidkundige, artistieke en historische waarden en is ook erkend als UNESCO werelderfgoed.

De zeventiende-eeuwse Begijnhofkerk heeft een schitterende barokke voorgevel, gebaseerd op Italiaans model. De Mechelse begijnen waren in het algemeen vrij kapitaalkrachtig waardoor ze bekende architecten konden inhuren voor het begijnhof.

10 jaar geleden werd een meerjarige subsidiëringsovereenkomst ‘Torens aan de Dijle’ ondertekend door de Vlaamse overheid en de stad Mechelen. Deze overeenkomst kende aan de stad Mechelen ruim 12 miljoen euro subsidie toe voor de restauratie van de monumentale kerken in de Mechelse binnenstad, waaronder de Begijnhofkerk. De restauratie van het exterieur en het interieur is klaar. De restauratie van de negen schilderijen is de kers op de taart. Voor de restauratie van de schilderijen in de begijnhofkerk kent de Vlaamse Overheid een standaardpremie van 89.670 euro toe.

Meer info over de begijnhofkerk: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3624

Restauratie van de parochiekerk Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist in Mechelen

De altaren in de dwarsbeuk en het epitaaf van de kerk worden, gerestaureerd. De parochiekerk Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist werd al in 1938 gerestaureerd. In de 13de eeuw stond er op dezelfde plaats al een kapel, toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper, beschermer van het vee. De kapel werd in het derde kwart van de 13de eeuw tot parochiekerk verheven en in de loop van de 15de eeuw vergroot tot een volwaardige gotische kerk. Voor de restauratie van het interieur van de kerk kent de Vlaamse Overheid een standaardpremie van 65.191 euro toe.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/59217

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is