Nieuwe aanvraagflow voor het schoolzwemmen positief geëvalueerd

Op 25 mei 2018, over deze onderwerpen: Sport

Scholen die voor de zwemlessen zwemwater in de stedelijke zwembaden wensen aan te vragen, doen dat sinds dit jaar via een nieuwe procedure. Doel is een efficiëntere inplanning van het beschikbare zwemwater voor scholen en op termijn een kwaliteitsverhoging van de zwemlessen. De eerste aanvraagflow is net achter de rug en de eerste resultaten zijn alvast positief.

Uit cijfers vanuit o.a. het stedelijk onderwijs uit 2017 bleek dat de slaagkans voor een kind om te kunnen zwemmen op het einde van het lager onderwijs een grote dalende trend vertoonde. Terwijl in 2010 nog 90% van de lagereschoolkinderen kon zwemmen, was dat in 2017 nog slechts 77%. In de doelstellingen van Sporting A staat nochtans dat iedereen in Antwerpen kan zwemmen en ook in de eindtermen van het onderwijs is opgenomen dat elk kind kan zwemmen op het einde van het basisonderwijs. Om de problematiek aan te pakken, organiseerden Sporting A en Onderwijsnetwerk Antwerpen in mei 2017 enkele focusgroepen schoolzwemmen met deelnemers van alle onderwijsnetten en de sportdienst. Op basis van dit overleg werd de nieuwe aanvraag- en toewijzingsprocedure voor schoolzwemmen bepaald.

Langere zwembeurten en ondersteuning rond kwaliteit

Dankzij deze nieuwe procedure kunnen de zwembeurten efficiënter worden ingepland waardoor scholen langer kunnen gaan zwemmen, namelijk 45 in plaats van 30 minuten per zwembeurt, en dat aan hetzelfde tarief. Met de langere zwembeurten, kan de kwaliteit van de zwemlessen verhogen. Daarnaast hebben scholen de kans om - indien gewenst – ondersteuning aan te vragen rond de kwaliteit van hun zwemlessen.

Nieuwe aanvraagprocedure: verschillende aanvraagopties en piek- en daluren

De nieuwe aanvraagprocedure wil het beschikbare zwemwater efficiënter inzetten door scholen verschillende aanvraagopties (minstens 3) te laten invoeren - zoals hierboven gezegd gaat het daarbij om zwembeurten van 45 in plaats van 30 minuten. Verder werd ook de formule van piek- en daluren in het leven geroepen, waarbij piekuren populaire uren zijn waarin veel (lagere) scholen willen komen zwemmen en daluren uren waarvoor bijna geen interesse is. In de praktijk zijn de daluren: tussen 9 en 9.45 uur, tussen 12 en 13.30 uur en tussen 15 en 15.45 uur. Alle andere schooluren worden beschouwd als piekuur. Bij minstens 1 van de (3 of meer) aanvraagopties moet een school 1 of meerdere daluren opgeven in functie van de totale planning over de zwembaden heen.

Van 1 maart tot en met 20 april konden de scholen hun zwemwater aanvragen via de nieuwe procedure. Hiervoor werd een uitgebreid communicatietraject op poten gezet, zodat alle scholen de nieuwe principes kenden en ze hun nieuwe aanvraag correct konden indienen. Voor het schooljaar 2018-2019 kreeg Sporting A via de nieuwe aanvraagflow aanvragen binnen van 261 unieke scholen. Ter vergelijking: voor schooljaar 2017-2018 werden 260 aanvragen geregistreerd. Sporting A is dan ook tevreden dat de nieuwe aanvraagflow vlot en succesvol werd overgenomen door de scholen.

Nieuwe toewijzingscriteria van zwemwater

Voor het toewijzen van het aangevraagde zwemwater wordt een digitale verdeelmotor gebruikt die op basis van een score en de ontvangen aanvraagopties per school de meest geschikte planning per zwembad berekent. Na deze automatische verwerking kan elke zwembadmanager nog een aantal manuele wijzigingen doorvoeren. Dit is belangrijk voor de scholen waarvoor de verdeelmotor geen optimaal voorstel kan toewijzen. De toewijzingscriteria waarmee rekening wordt gehouden zijn de volgende: het aanwezigheidspercentage van de school tijdens vorig schooljaar, het respecteren van de deadline voor het indienen van de aanvraag, de vervoersmethode van de school, de benutting van het aantal dalmomenten en het aanvragen van grote clusters van aansluitende zwembeurten in één optie.   

De resultaten zijn heel positief. Zo kon de verdeelmotor 172 scholen (65,9%) gelukkig maken door 1 van de 3 aangevraagde voorstellen voor 100% toe te kennen. 79 scholen (30,3%) kregen geen enkel van de 3 aangevraagde voorstellen voor 100% van toegekend, omdat ze te veel zwemwater hadden aangevraagd in verhouding tot het aantal opgegeven leerlingen ofwel omdat er enkel een licht aangepast voorstel mogelijk was rekening houdend met de totale puzzel van het zwembad. Sporting A contacteerde deze scholen en in samenspraak met hen werd steeds een akkoord gevonden over de voorgestelde wijziging. 3 scholen (1,1%) konden voor 100% terecht met 1 van hun voorstellen in een ander zwembad dan dat van hun eerste aangegeven keuze. Ook deze scholen gingen akkoord met de voorgestelde locatiewijziging. Voor 7 scholen (2,7%) is nog geen volledig geschikte oplossing gevonden. Sporting A werkt in samenspraak met deze scholen nog volop aan een oplossing.

Conclusie

Momenteel kreeg 97,3% van de scholen die een aanvraag deden voor zwemwater in een van de Antwerpse zwembaden een geschikt voorstel van Sporting A voor de zwemplanning van schooljaar 2018-2019. Zo werden de 2 grote beoogde doelen bereikt: er is een efficiëntere planning van het zwemwater bereikt; en zo kan de kwaliteit van de zwemlessen worden verhoogd. Bijkomend voordeel is dat het schoolzwemmen goedkoper is geworden. Een zwembeurt werd verlengd van 30 naar 45 minuten, maar de tarieven bleven ongewijzigd. Tijdens de daluren kost een zwembeurt dan weer 50% minder dan voorheen. 

Verantwoordelijke schepenen: Ludo Van Campenhout, schepen voor sport – Claude Marinower, schepen voor onderwijs

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is