Nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen in Antwerpen, Berchem en Borgerhout

Op 29 juni 2018

De stad blijft middelen investeren in snelle en tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen. Ze laat daarom ingrepen uitvoeren aan de Collegelaan (Borgerhout) en pakt de zwarte punten aan Frederik Van Eedenplein-Lode Zielenslaan (Antwerpen), Lange Beeldekensstraat-Pothoekstraat-Somméstraat (Antwerpen) en Wapenstilstandlaan-Potvlietlaan-Jupiterstraat (Berchem) aan.

Collegelaan (Borgerhout)

Om de snelheid in de Collegelaan naar beneden te brengen, worden er op 4 plaatsen betonnen rijbaankussens geplaatst die van elkaar gescheiden zijn door een verkeerseiland. Er worden ook maatregelen getroffen om uitwijkgedrag te voorkomen.

Frederik van Eedenplein-Lode Zielenslaan (Antwerpen)

Het kruispunt Frederik van Eedenplein-Lode Zielenslaan wordt veiliger. Er worden uitstulpingen aan de hoeken en middengeleiders voorzien. Hierdoor wordt het kruispunt compacter en wordt de lengte die voetgangers en fietsers moeten oversteken ingekort. Het toekomstige enkelrichtingsfietspad ter hoogte van het kruispunt met de Lode Zielenslaan wordt aangepast waardoor fietsers beter in beeld komen.

Lange Beeldekensstraat-Pothoekstraat-Somméstraat (Antwerpen)

Het kruispunt Lange Beeldekensstraat-Pothoekstraat-Somméstraat wordt compacter gemaakt en de oversteeklengte wordt korter. Om dit mogelijk te maken, worden in de Lange Beeldekensstraat 2 voorsorteerstroken samengevoegd. Aan de verkeerslichten in de Somméstraat, Lange Beeldekensstraat en de Pothoekstraat zullen fietsers beter zichtbaar zijn dankzij een grote fietsopstelstrook.

Wapenstilstandlaan-Potvlietlaan-Jupiterstraat (Berchem)

Ook het kruispunt Wapenstilstandlaan-Potvlietlaan-Jupiterstraat wordt compacter door de hoeken uit te stulpen. In de Jupiterstraat komt er een extra zebrapad. In de Potvlietlaan en de Jupiterstraat zullen fietsers beter zichtbaar worden door een aanpassing aan het fietspad.

Snelle en tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen

Eenvoudige, tijdelijke infrastructuuringrepen zorgen ervoor dat er minder snelheidsovertredingen plaatsvinden. Door zwarte punten met snelle en tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen aan te pakken, wil de stad snel actie ondernemen om zo kruispunten verkeersveiliger maken in afwachting van een meer structurele aanpak.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever -  Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is