Opening Belvédère Droogdokkenpark

Op 28 september 2018, over deze onderwerpen: Parken

Het eerste deel van het Droogdokkenpark op het Eilandje is klaar: de Belvédère, een groot, groen, architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van 2 hectare aan de Schelde waarin de nieuwe kaaimuren verwerkt zijn. Op zondag 30 september kan het publiek de nieuwe plek ontdekken tijdens een openingsfeest met yoga, een zwerkbal-demonstratie, straattheater, kindergrime, een vertelwandeling, livemuziek… De komende jaren volgt de rest van het Droogdokkenpark: een unieke groene uitwaaiplek van 11 hectare op het Droogdokkeneiland. De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien.

“We herstellen de band tussen de stad en de Schelde,” legt burgemeester Bart De Wever uit. “De heraanleg van de kaaien bood een enorme opportuniteit om aan de Droogdokken een nieuw park te creëren. Daar hebben Antwerpenaars en bezoekers het schoonste zicht van op rechteroever op de rede van onze stad.”

De nieuwe kaaimuren vormen een zeshoekig uitkijkpunt van 2 hectare groot. Op het uitkijkpunt legde AG VESPA samen met aannemer Artes Roegiers een bovenlokaal park aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. “Het wordt ongetwijfeld een nieuwe trekpleister met veel allure om er te wandelen, uit te waaien, te sporten of om er te genieten van een mooi zicht op de Schelde en onze prachtige stad”, benadrukt burgemeester Bart De Wever.

Openingsfeest

Op zondag 30 september vindt het openingsfeest van de Belvédère plaats. Van 11 tot 17 uur is iedereen welkom om de nieuwe, groene plek aan het water te bewonderen. Het programma biedt voor elk wat wils :

11.00 – 12.00 uur:  yoga met Nina De Man, breng zelf je matje mee
13.00 - 14.30 uur: zwerkbal-demonstratie en initiatie door Antwerp Quidditch
13.00 – 17.00 uur: elk half uur een korte vertelwandeling ‘Histories over ’t Schoon Zicht’ door Antwerp Ghostwalk
13.00 – 16.00 uur: workshop vliegers maken met Bert Maetens
14.00 – 15.00 uur: Victorian Scientists (straattheater)
14.00 - 15.00 uur: initiatie Lindy Hop door Dancing Sophie
14.00 – 17.00 uur: hoedensalon en kindergrime door  reizend speeltheater Kip Van Troje
14.00 – 17.00 uur: spel en animatie door Jeugddienst
15.00 – 17.00 uur: Sunrise Swing Band

De toegang is gratis. Er is geen parkeermogelijkheid.

Masterplan Scheldekaaien - Kaaienplan

De aanleg van het Droogdokkenpark past in het Masterplan Scheldekaaien. De Scheldekaaien worden de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken volgens dat Masterplan, ook bekend als het Kaaienplan. Het Masterplan is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE in opdracht van de stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg nv, en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking.

Het Masterplan pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het 18 hectare grote Droogdokkeneiland in het noorden van de stad is daar één en krijgt een fraaie bestemming als grootstedelijk park (11 hectare) en groene uitwaaiplek (2 hectare). Die uitwaaiplek is dus nu klaar. Dankzij de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde is het gebied een scharnierpunt tussen stad en haven, een punt waar beide werelden samenkomen. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het nabijgelegen gebied van de droogdokken zelf.

Nieuwe stabiele kaaimuren

De eerste stap in de aanleg van het Droogdokkenpark startte in mei 2017 met de stabilisatiewerken aan de kaaimuren van de Droogdokkensite. Als waterwegbeheerder focuste De Vlaamse Waterweg nv vooral op de waterveiligheid in deze zone. De werken aan de kaaimuren zijn intussen volledig afgerond. Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts: “De historische kaaimuur verkeerde hier in slechte staat. Daarom werden de oude kaaimuren eerder al vervangen door metalen damplanken, maar dat was geen duurzame oplossing. Sinds de actualisatie van het Sigmaplan in 2005, weten we immers dat we rekening moeten houden met hogere waterpeilen op de Schelde. Om de Droogdokken en het hele Eilandje beter te beschermen, hebben we nieuwe stevigere kaaimuren gebouwd die bestaan uit een afwisseling van buispalen en damplanken met een lengte van 20 tot 25 meter. Stabiele kaaimuren zijn op deze locatie langs de Schelde enorm belangrijk. De noordwestenwind krijgt hier immers over een grote lengte vrij spel en kan na enkele kilometers strijklengte met volle kracht inbeuken op de kaaimuur.”

Bescherming tegen overstromingen

De verhoogde kaaimuren doen meteen dienst als waterkering. Chris Danckaerts: “De waterkering werd met ongeveer 1 meter verhoogd ten opzichte van de bestaande toestand en is op een aantrekkelijke manier geïntegreerd in het verhoogde uitkijkplatform. Dat principe passen we ook in de andere zones van het Sigmaproject aan de Scheldekaaien toe. Zo gaat de nieuwe dijk in de zone Sint-Andries en het Zuid, die dienst doet als waterkering en die je nu al kan bewonderen, mooi op in de kaaivlakte. Hier aan de Droogdokken zullen we op termijn de groene Sigmadijk tussen de Belvédère en de vaargeul van de Royerssluis verhogen tot een veilige hoogte van 2,25 meter boven het huidige kaaioppervlak, even hoog als de nieuwe waterkeringsmuren. Die hoogte is vastgelegd in het Sigmaplan. We houden daarbij rekening met een stijging van het waterpeil van de Schelde door toedoen van de klimaatverandering. Zo vrijwaren we met het hele Scheldekaaienproject de stad Antwerpen van overstromingen als gevolg van stormtij.”

Grootstedelijk park met natuurlijke getijdenoever

Na de kaaimuren en de uitwaaiplek is het nu de beurt aan het park. Het ontwerp van het toekomstige Droogdokkenpark is van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects. Het vertrekt vanuit een groot respect voor de bestaande kwaliteit van de plek en behoudt ook sterk het huidige karakter van de site. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komen ook een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen.

Gefaseerde heraanleg

Eind 2018 volgt de aanleg van de definitieve Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer. Daarna, in functie van de vordering van de werf Royerssluis, volgt de aanleg van de nieuwe Sigmadijk, de natuurlijke getijdenoever en de rest van de tussenliggende parkzone, zo’n 8 hectare met een fijn netwerk van paden, verlichting en verschillende speelzones.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is