Plaatsing struikelstenen voortaan mogelijk in Antwerpen aan hand van afwegingskader

Op 13 juli 2018

Het college besliste in 2017 om een wetenschappelijke adviesraad samen te stellen om een totaalvisie te ontwikkelen op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, de Joodse deportatie en de permanente herdenking van alle slachtoffers. Naar aanleiding van de bevindingen van de raad, die in mei 2018 werden gepresenteerd, keurde de stad een afwegingskader goed voor het plaatsen van struikelstenen op het openbaar domein. Vanaf nu kunnen particulieren via het e-loket een aanvraag indienen voor de plaatsing ervan. Ze moeten - na goedkeuring - zelf de steen laten aanmaken en plaatsen op het openbaar domein.

Struikelstenen zijn gedenktekens die worden aangebracht in het voetpad voor de vroegere huizen van slachtoffers van het nazigeweld. Tot nu toe ontbrak echter een algemeen kader om aanvragen voor struikelstenen te behandelen.

Om een totaalvisie te ontwikkelen op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, de deportatie en de permanente herdenking van de slachtoffers, besliste het college in maart 2017 om een wetenschappelijke adviesraad samen te stellen. Deze raad bracht eveneens een advies uit rond de struikelstenen.

Op basis van dit advies werkte de stad een afwegingskader uit voor de plaatsing van struikelstenen. Privé-initiatiefnemers krijgen zo de mogelijkheid om de plaatsing aan te vragen. Wie een struikelsteen wil plaatsen, kan een dossier indienen via het formulierenloket van de stad. De stad gaat na of het dossier volledig is, of de locatie geschikt is voor het plaatsen van een struikelsteen en of de ingevoerde gegevens over het slachtoffer correct zijn. Binnen de drie maanden na het indienen, wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de beslissing van de stad. Hij moet zelf de bewoner van het huis waar de struikelsteen komt, op de hoogte brengen. Daarna gebeurt de plaatsing door de aanvrager op zijn kosten. De aanvrager moet de stad minstens drie weken van tevoren op de hoogte brengen van de datum waarop de plaatsing zal gebeuren.

Wie een struikelsteen wil plaatsen, vindt op www.antwerpen.be de voorwaarden waaraan zijn aanvraag en de plaatsing moeten voldoen en informatie over het verloop van de procedure. Klik hier voor de rechtstreekse link. Een aanvraag indienen kan via het e-loket.

De andere adviezen van de wetenschappelijke adviesraad worden verder bestudeerd, in het bijzonder het voorgestelde herdenkingsmonument waarop de namen van alle slachtoffers herinnerd zullen worden.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is