Rechtvaardige solidariteit, ook in de sociale huisvesting

Op 12 februari 2018

De voorbije dagen merkte ik dat veel mensen een uitgesproken mening hebben over sociale huisvesting. Alleen heeft niet iedereen de feiten juist op een rij. Voor alle duidelijkheid leg ik mijn standpunt uit nog eens uit:

Wie OCMW-steun aanvraagt, ondergaat een ‘middelentoets’. Een controle of de aanvrager niet zelf over voldoende middelen beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat kan gaan over geld, meer dan één woning bezitten, aandelen…. Pas wanneer dat niet zo blijkt te zijn, heb je recht op een leefloon uitkering.

Wie een sociale woning aanvraagt, ondergaat GEEN ‘middelentoets’. Er wordt enkel gekeken naar het loon van de aanvrager en of hij of zij reeds een woonhuis bezit. Ligt dat loon onder een bepaald grens en heeft men geen eigen woonhuis, dan kom je in aanmerking voor een sociale woning. Ongeacht of je daarnaast voldoende middelen hebt.

Dat leidt soms tot vreemde toestanden. Zo mag je als sociale bewoner wél 200.000 euro op bankrekening hebben staan, maar geen woning van 200.000 euro bezitten. Een handelspand of garages voor de verhuur, zijn dan weer geen probleem.

Nochtans heb je in bovenstaande gevallen geen nood aan solidariteit van de gemeenschap om in je woonbehoeften te voorzien. Je bezet wel een goedkope, gesubsidieerde woning die naar iemand anders zou gaan die wél nood heeft aan woonondersteuning.

Als Antwerps OCMW-voorzitter en voorzitter van Vlaanderens grootste sociale huisvestingsmaatschappij, krijg ik dat niet uitgelegd. Niet aan de belastingbetaler die gedwongen wordt om bij te dragen voor iemand die daar geen nood aan heeft. En niet aan het gezin dat op een wachtlijst staat van een sociale huisvestingsmaatschappij. In dit verhaal zijn alleen verliezers.

Vandaar dat ik pleit voor de invoering van een middelentoets voor wie een sociale woning aanvraagt. Pas wanneer duidelijk is nagegaan dat iemand niet over het vermogen beschikt -hier én in het buitenland- om zelfstandig te kunnen huren, mogen we hulp bieden.

Zo bouwen we een echt sociaal en rechtvaardig sociaal systeem uit dat niet alleen uw belastinggeld beschermt, maar er ook voor zorgt dat solidariteit terecht komt bij wie ze nodig heeft.

Hoe je daar als burger en politieke partij tegen kan zijn, begrijp ik oprecht niet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is