Seckou schrijft een recyclagegedicht met persoonlijke voorwerpen van stadsbewoners

Op 3 juli 2020, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme), Stads-en buurtonderhoud

In september heropent het nieuwe recyclagepark in Borgerhout de deuren. De stad Antwerpen vraagt aan stadsdichter Seckou om voor de gelegenheid een gedicht te schrijven dat een plek krijgt op de site. Seckou op zijn beurt doet een oproep aan bewoners van de stad om persoonlijke voorwerpen binnen te brengen die ze normaal zouden wegwerpen. Daarmee zal hij een leesbare poëzie-installatie maken.

In mei 2015 ging het recyclagepark van Borgerhout dicht, om plaats te maken voor werken aan de Oosterweelverbinding naast de Noordersingel. De opbouw van het nieuwe park werd omwille van die werken uitgesteld, maar ging op vrijdag 18 oktober van start. Nu is het nieuwe recyclagepark bijna klaar en dat moet gevierd worden. De stad vraagt daarom aan stadsdichter Seckou om een gedicht te maken.

Seckou wil het stadsgedicht graag visualiseren met objecten die je normaal gezien zou weggooien, maar die emotionele waarde hebben. Hij roept Antwerpenaars dan ook op om hem objecten te bezorgen waarmee hij een leesbare poëzie-installatie zal maken. De verzamelde objecten worden gebruikt om woorden te vormen die deel uitmaken van het stadsgedicht. De installatie krijgt een plek op de site van het recyclagepark in Borgerhout dat in september wordt ingehuldigd.

Seckou: “Het verschil tussen een gele steen en goud is de manier waarop we ernaar kijken. Wij maken onze wereld door waarde te geven aan alles rondom ons. We laden de dingen op met emoties, geschiedenis en verwachtingen. Voor mijn nieuwe stadsgedicht zou ik graag zo’n voorwerp van jou ontvangen. Met al deze bezielde spullen wil ik een cirkel des levens creëren, waarin alles van waarde blijkt… Dus snuffel eens in je kast, rommel de zolder eens op tot je een voorwerp tegenkomt dat enkel waarde heeft voor jou en niemand anders. Zoals de zijwieltjes van de eerste fiets van je dochter, de kapotte haarband van je oma, een zwerfkei die je op reis meenam ... Met al deze spullen zal ik samen met scenograaf Stef Depover mijn nieuwe gedicht zichtbaar maken in het recyclagepark van Borgerhout.”

Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud en voorzitter van AG VESPA: “Het recyclagepark in Borgerhout was een drukbezocht park. Het is heel belangrijk dat bewoners uit dit dichtbevolkte district er opnieuw terecht kunnen. Ik hoop dat de stadsdichter met zijn werk mensen kan doen stilstaan bij hoe we met afval omgaan. De term containerpark dekt de lading echt niet meer. Wat voor de ene afval is, kan voor de andere zeer waardevol zijn.”

Nabila Ait Daoud, schepen voor cultuur: “Het recyclagegedicht is het derde stadsgedicht van Seckou. Het eerste schreef hij met meer dan 100 Antwerpenaars. Ook het nieuwe gedicht is participatief: de stadsdichter maakt met op het eerste zicht waardeloze spullen - die toch betekenis hebben - een poëzie-installatie die een plek krijgt in het recyclagepark van Borgerhout. Op deze manier worden we eraan herinnerd dat er poëzie en emotie zit in alledaagse voorwerpen.”

Praktisch

Bewoners kunnen hun spullen inleveren bij De Kompaan, Sergeyselsstraat 16, Borgerhout op onderstaande data en uren:

         maandag 6 juli: 12 - 17 uur
         dinsdag 7 juli: 9 - 13 uur
         vrijdag 10 juli: 17 - 19 uur
         zaterdag 11 juli: 10 - 12 uur
         dinsdag 14 juli: 12 - 14 uur

Naast het voorwerp moeten ze ook het verhaal opschrijven dat erbij hoort en ook dat afgeven. De voorwerpen worden gebruikt om de poëzie-installatie te maken, dus bewoners krijgen ze niet terug. Alle info staat op zie www.antwerpenboekenstad.be. Op www.iedereenstadsdichter.be kan je alle stadsgedichten van Seckou lezen.

Recyclageplein in Borgerhout

Het ontwerp van het nieuwe recyclagepark vertrekt vanuit het principe van een recyclageplein, net zoals de parken van Berchem, Deurne en Luchtbal. De bezoeker komt toe op een verhoogd plein waarbij de lagergelegen containers op een rij staan. Wie verschillende soorten afval heeft, kan centraal parkeren en makkelijk alle containers bereiken. Doordat de containers ongeveer een meter boven het plein uitsteken, behoudt de bezoeker een duidelijk overzicht.

Momenteel kunnen bewoners nog terecht bij de andere recyclageparken. Deze werken nog steeds enkel op afspraak. Meer info vindt u op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.  

Verantwoordelijke schepenen: Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud en voorzitter AG VESPA - Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is