Shoppen in Antwerpen en winkelzondagen blijven aan populariteit winnen

Op 26 april 2019, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Middenstand, Toerisme

Vier jaar na de start van de winkelzondagen in september 2014 liet de stad Antwerpen een nieuw onderzoek uitvoeren over shoppen en zondagsopeningen. De maandelijkse winkelzondag in Antwerpen wint duidelijk aan populariteit, zowel wat bekendheid als deelname betreft. Zeven op tien bevraagden geeft aan fan te zijn van winkelen op zondag, en ruim de helft van die groep wil dat vaker kunnen doen dan één keer per maand. Opvallend is ook de vraag naar ruimere openingsuren, zowel ‘s avonds tijdens de week als ’s ochtends tijdens de winkelzondagen. De stad zal deze wensen verder met de handelaars bekijken.

Sinds september 2014 vindt in Antwerpen elke eerste zondag van de maand de winkelzondag plaats, onder de noemer ‘Antwerpen is Open’. De winkelzondagen worden georganiseerd in nauw overleg en in samenwerking met de handelaars in de binnenstad. Na eerdere onderzoeken in 2014 (een nulmeting vóór de start) en 2015 liet de stad Antwerpen vorig jaar een nieuw onderzoek uitvoeren door een extern bureau. Hiervoor werd een representatieve groep van meer dan 2.000 mensen uit eigen land en bijna 2.500 uit Nederland, Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais) bevraagd.

Modebewust en sfeervol shoppen

Antwerpen wordt als een modebewuste en sfeervolle shoppingstad ervaren. Na Brussel is Antwerpen in eigen land de populairste shoppingstad. Als voornaamste redenen om een shoplocatiekeuze te maken, worden zowel de prijs en de uitgebreidheid van het winkelaanbod als de nabijheid genoemd. Specifiek voor Antwerpen komen daar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de kwaliteit van het winkelaanbod bij.

Per provincie bekeken komt de sterkste stijging wat shoppers betreft die meerdere keren per jaar naar Antwerpen komen, uit de Zuid-Nederlandse provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) en uit Waals-Brabant. Bijna twee derden van de winkelende bezoekers gaat tijdens een bezoek aan Antwerpen ook op restaurant en/of café. De helft van alle shoppers komt met de auto naar Antwerpen en een derde doet dat met de trein. Ook is het aantal winkelende bezoekers dat blijft overnachten, in drie jaar tijd bijna verdubbeld.

Winkelzondagen: bekend in binnen- en buitenland

Eén op drie van de bevraagden blijkt de Antwerpse winkelzondagen te kennen. Vanuit de drie Zuid-Nederlandse provincies gaat het bezoek aan de Antwerpse winkelzondagen er fors op vooruit. Ook vanuit de provincie Antwerpen stijgt het aantal bezoekers, terwijl het aantal bezoekers uit de overige Vlaamse provincies min of meer gelijk blijft. Een op de zeven bevraagden geeft aan minstens af en toe naar Antwerpen te komen op winkelzondag.

Specifiek voor Antwerpen blijkt dat het aantal inwoners dat ook al op zondag in eigen stad heeft gewinkeld in drie jaar tijd gestegen is van 30% naar 37%, zonder dat dit ten koste gaat van hun koopgedrag op week- of zaterdagen.

Vraag naar meer winkelen op zondag en ruimere openingsuren

Zeven op tien van de bevraagden uit binnen- en buitenland geeft aan fan te zijn van winkelen op zondag, en ruim de helft van die groep wil dat vaker kunnen doen dan één keer per maand. Opvallend is ook de vraag naar ruimere openingsuren, en dit zowel ‘s avonds tijdens de week als ’s ochtends tijdens de winkelzondagen. Zo noemt één op zes bevraagden de avond (na 18 uur) als zijn/haar favoriete tijdstip om te winkelen, en willen drie op de tien zondagsshoppers dat het liefst ‘s ochtends doen.

Koen Kennis, schepen voor middenstand en toerisme: “Uit het onderzoek blijkt dat de winkelzondagen in Antwerpen zowel qua bekendheid als qua bezoekerscijfers hoog blijven scoren. Voor bezoekers vanuit de andere Vlaamse provincies en onze buurlanden is er echter zeker nog groeimarge. Als stadsbestuur blijven we dan ook inzetten op de promotie van winkelzondagen, tot over de grenzen heen. En aangezien shoppers vragende partij zijn voor meer winkelzondagen in de maand en ruimere openingsuren, zullen we dat als stad zeker bekijken met de handelaars.”

De eerstvolgende winkelzondag vindt plaats op 5 mei. Meer informatie over de Antwerpse winkelzondagen is te vinden op www.visitantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.
 

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor middenstand en toerisme

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is