Slotconferentie CONFINE: hoe overheden beter kunnen samenwerken in hun aanpak van mensenhandel

Op 2 oktober 2018

Vandaag vond de slotconferentie van CONFINE plaats. Hierin werd de aanpak toegelicht die CONFINE de voorbije twee jaar uitwerkte en die lokale overheden kunnen gebruiken om het misbruik van de legale en illegale middelen die mensenhandelaars gebruiken, te bestrijden. De aanbevelingen die uit dit project voortvloeien werden door de burgemeesters van Antwerpen en van Genk overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken van België en door de burgemeester van Tilburg aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van Nederland. Eind 2018 loopt het project ten einde en zullen de resultaten opgeleverd worden.

In 2017 startten de stad Genk, de Regionale Informatie- en Expertisecentra Zeeland West-Brabant & Oost-Brabant (RIEC’s), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de stad Antwerpen het CONFINE-project ‘Naar operationele samenwerking inzake administratief financieel onderzoek in de strijd tegen mensenhandel op lokaal niveau’. Het project wil handvaten bieden aan steden en gemeenten om een betekenisvolle rol te spelen in de aanpak van mensenhandel.

Doorheen het project werd er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden van informatie-uitwisseling tussen België en Nederland. Ook werd er bekeken wat de bestuurlijke mogelijkheden zijn om mensenhandel te detecteren en te handhaven.

Eind 2018 loopt het project ten einde en zullen volgende resultaten opgeleverd worden:

een barrièremodel om concreet mee aan de slag te gaan, met onder meer:

  • (financiële) indicatoren die wijzen op mensenhandel;
  • de partners die een rol kunnen spelen;
  • een opsomming van mogelijke barrières die door lokale overheden kunnen worden opgeworpen;
  • een handleiding over de inhoud van het barrièremodel;
  • een vaardigheidstraining voor medewerkers van lokale overheden;
  • een netwerk en lijst met contactpunten of -personen;
  • de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek over de bestuurlijke informatie-uitwisseling tussen België en Nederland.

Vandaag werd al de aanpak geschetst. Door twee jaar intens samen te werken, werd mensenhandel meer onder de aandacht gebracht. Lokale overheden hebben nu meer mogelijkheden om de signalen van mensenhandel te detecteren en aan te pakken.

Het project werd gefinancierd door het ISF-Police Fund van de Europese Unie en werd eveneens ondersteund door verschillende Belgische en Nederlandse partners.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is