Sluiting café wegens drughandel

Op 4 maart 2020, over deze onderwerpen: War on drugs

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een café in de De Villegasstraat te sluiten. De zaak blijft gedurende zes weken, tot en met 12 april 2020, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van buurtbewoners over overlast veroorzaakt door het café, ging de politie over tot het controleren van de inrichting. Tijdens deze controle waren er, behalve de verantwoordelijke, ongeveer twintig personen aanwezig. Twee van hen bezaten een gebruikershoeveelheid cannabis en een derde persoon, die ook over een gebruikershoeveelheid cannabis beschikte, was openlijk een joint aan het rollen die hij van tafel veegde op het ogenblik dat hij de politie opmerkte. Een vierde aanwezige was in het bezit van achttien gebruikershoeveelheden cocaïne en twee gsm’s.

Nadat het café doorzocht werd met een drughond, bleken er in de afvalemmers verschillende lege verpakkingen met restanten van soft- en harddrugs te liggen. Verder lag er een joint op de grond van de rookruimte en een gebruikershoeveelheid cannabis onder een tafel in de verbruikersruimte. Buiten lag een gripzakje met restanten van groen kruid, dat naar cannabis rook en waarop de drughond positief reageerde. Na de controle werd het café gerechtelijk verzegeld.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in het café herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De drankgelegenheid ligt in de buurt van winkels, scholen, een plein en haltes voor openbaar vervoer. Bovendien werd het café al eerder bestuurlijk gesloten omwille van druggerelateerde activiteiten, op grond van artikel 9bis van de drugwet. Daarom is een tijdelijke sluiting van zes weken noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Drugs dealen verstoort bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om het café, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is