Stad Antwerpen breidt alcoholverbod en bedelverbod uit

Op 23 november 2018

Het college besliste vandaag enkele wijzigingen in de code van politiereglementen (politiecodex) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Zo wil de stad Antwerpen het alcoholverbod op en rond het Koningin Astridplein en het De Coninckplein uitbreiden met enkele straten én benadrukken dat dit verbod ook ondergronds geldt voor de premetrostations gelegen in deze buurt. Ook wil het stadsbestuur het bedelverbod uitbreiden, zodat het alle winkelstraten en horecakernen omvat.

Eind 2010 besliste de stad Antwerpen om een alcoholverbod op de openbare weg op te leggen in een afgebakende zone op en rond het De Coninckplein en het Koningin Astridplein. Het verbod was één van de maatregelen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Het verbod heeft een positieve invloed op de buurt. Om de leefbaarheid structureel te garanderen en te vermijden dat de overlast door alcoholmisbruik terugkomt, wil het stadsbestuur benadrukken dat het verbod ook geldt in de premetrostations in het gebied, dus zowel boven- als ondergronds. Dit zal specifiek worden opgenomen in de codex. De Lijn was hiervoor vragende partij. Concreet betekent dit dat het verbod ook geldt in de premetrostations Astrid en Diamant.

Verder wil de stad het verbod uitbreiden met enkele straten, namelijk:

de Dambruggestraat: van de Trapstraat (inclusief) tot de Marnixstraat (exclusief);
de Oranjestraat: van de Dambruggestraat (inclusief) tot de Trapstraat (inclusief);
de Trapstraat: van de Oranjestraat (inclusief) tot de Dambruggestraat (inclusief).

Momenteel wordt het pleintje aan de Trapstraat immers vaak gebruikt als ontmoetingsplaats voor diverse groepen die overlast veroorzaken. Het uitbreiden van het alcoholverbod tot dit pleintje en aanpalende straten moet hiervoor een oplossing bieden.

Daarnaast wil de stad het bedelverbod uitbreiden naar alle winkelstraten en horecakernen, die zijn opgenomen in de meest recente meting. Momenteel geldt het bedelverbod immers maar in een aantal van deze straten, zoals de Schuttershofstraat,... In andere straten, zoals de Nationalestraat en Kloosterstraat, geldt het bedelverbod momenteel niet. Daardoor verschuift het bedelgedrag naar deze winkelstraten waar bedelen tot op heden nog wel toegelaten is.

Straten alcoholverbod met uitbreiding

Dambruggestraat: tussen Muizenstraat (inclusief) en Lange Beeldekensstraat (inclusief);
De Coninckplein;
De Keyserlei: tussen de Breydelstraat (exclusief) en de Pelikaanstraat (inclusief);
Gemeentestraat: tussen Franklin Rooseveltplaats (exclusief) en Van Wesenbekestraat (inclusief);
Koningin Astridplein;
Lange Beeldekensstraat: van het De Coninckplein (inclusief) tot de Dambruggestraat (inclusief);
Muizenstraat;
Osystraat: tussen Pijlstraat (inclusief) en Goudbloemstraat (exclusief);
Pelikaanstraat: tussen de De Keyserlei (inclusief) en de Lange Kievitstraat;
Pijlstraat;
Rotterdamstraat: van het De Coninckplein (inclusief) tot de Hollandstraat (exclusief);
Van Arteveldestraat;
Van Maerlantstraat: tussen Pijlstraat (inclusief) en Goudbloemstraat (exclusief);
Van Schoonhovenstraat;
Van Stralenstraat;
Van Wesenbekestraat.
Copernicuslaan;
Kievitplein;
Lange Kievitstraat tussen de Pelikaanstraat en de Copernicuslaan;
Ploegstraat tussen de Pelikaanstraat en de Ommeganckstraat (Giraffenplein);
Stoomstraat;
Van Immerseelstraat;
Van Spangenstraat;
Dambruggestraat: van de Trapstraat (inclusief) tot de Marnixstraat (exclusief);
Oranjestraat: van de Dambruggestraat (inclusief) tot de Trapstraat (inclusief);
Trapstraat: van de Oranjestraat (inclusief) tot de Dambruggestraat (inclusief).

 

Straten bedelverbod met uitbreiding

Het bedelverbod geldt – na goedkeuring door de gemeenteraad – in alle winkelstraten en horecakernen zoals opgenomen in de driejaarlijkse meting van de Antwerpse winkelstraten. De meest recente versie daarvan wordt gepubliceerd op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Verder blijft het bedelverbod van kracht op nog een aantal locaties, die nu al zijn opgenomen in de politiecodex, zoals op de toeristische as tussen Steenplein en Koningin Astridplein, op de MAS-boulevard, in de omgeving van de concentratiezone voor raamprostitutie... De volledige lijst is te raadplegen in artikel 95 van de politiecodex op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is