Stad Antwerpen start eerste proefproject voor aan- en afvoer van bouwmaterialen via binnenvaart op het Eilandje

Op 12 oktober 2018

Begin september lanceerde de stad Antwerpen een oproep naar slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. De focus ligt op oplossingen via binnenvaart voor vrachtverkeer voor de bouw en stedelijke distributie.

Grote logistieke stromen

De bouwsector en stedelijke distributie creëren enorm grote volumes aan logistiek transport in de stad. Dat materiaal wordt momenteel nog steeds overwegend getransporteerd via de weg. Dat veroorzaakt een grote uitdaging op vlak van mobiliteit. De binnenvaart kan in een aantal gevallen hiervoor een oplossing bieden. Aangezien er aanzienlijk meer vracht op een schip past, kunnen op korte tijd grote volumes vervoerd worden. Voornamelijk in de bouw-, afval- en horecasector zijn er opportuniteiten.

In het traject ‘logistieke optimalisaties’ onderzoekt de stad kansrijke locaties en een manier om de stadsdistributie van materialen te verbeteren.

Pilootprojecten

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Op korte termijn wil de stad al een aantal pilootprojecten voor stadslogistiek via binnenvaart inrichten, op verschillende locaties. Er zullen hiervoor meerdere open oproepen worden georganiseerd, elk met de focus op een specifieke locatie.”

Via de pilootprojecten wil de stad meer te weten komen over wat haalbaar en wenselijk is met betrekking tot:

de aan- en afvoer  van (bouw)materialen via binnenvaart in de stad;
de logistieke activiteiten gericht op stedelijke distributie via het water;
de operationele organisatie van deze activiteiten en wat die van een toekomstige projectlocatie vraagt;
het verminderen van de verkeerscongestie voor een betere doorstroming op de hoofdwegen tijdens de grote infrastructuurwerken in Antwerpen.

Een geschikte partner voor de eerste locatie Kempeneiland

De eerste locatie voor een proefproject van 1 jaar is inmiddels gekend.

Schepen Koen Kennis: “De projectlocatie betreft een proefproject van AG VESPA binnen de gebiedsontwikkeling Innovatieve Stadshaven en ligt tussen Asiadok-Westkaai en de kade van het Asiadok, een dok dat bij het stadshavengebied hoort.”

De marktoproep voor dit pilootproject werd begin september gelanceerd en de inzendingen werden beoordeeld op het vlak van de bekwaamheid en betrokkenheid van ketenpartners, het plan van aanpak en business case, en een voorstel van methodiek voor monitoring en meting.

De meest geschikte inzending kreeg de voorkeur wegens het kwalitatief en geïntegreerd plan van aanpak door de voorgestelde samenwerking van een binnenvaarttransporteur met bouwhandelaars. Het betreft een tijdelijke handelsvereniging bestaande uit Blue Line Logistics en J. Janssens & Zonen, met name THV AMB (Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek). Blue Line Logistics zorgt voor de aan- en afvoer van de goederen via de waterweg naar de overslagplaats. J. Janssens & Zonen zorgt voor de flow van bouwmaterialen door de nodige bestellingen, het beheer van de voorraad ter plaatse en tot slot het vervoer naar de nabijgelegen werven. THV AMB bekijkt de mogelijkheden om in de toekomst andere bouwmateriaalproducenten te laten aansluiten bij de handelsvereniging.

Het is de intentie van de stad om het pilootproject van de geselecteerde kandidaat zo snel mogelijk op te starten. Daarom bekijkt AG VESPA met THV AMB tegen welke modaliteiten  een concessie kan worden afgesloten.

Stad als facilitator

De stad Antwerpen sluit voor de pilootprojecten samenwerkingsovereenkomsten af met de terreineigenaars en maakt afspraken met de beheerder van de waterwegen. De stad treedt hierbij op als facilitator en matchmaker voor de logistieke transporteurs over water en andere partijen die zich kandidaat stellen om hun activiteiten op een van de locaties te organiseren. De stad wil daarnaast draagvlak creëren bij alle bevoegde instanties. Verder ondersteunt Slim naar Antwerpen de projecten over het hele traject. Om na te gaan of de proefprojecten ook effectief voldoende verkeer van de wegen halen, zal worden gekeken naar verschillende indicatoren zoals de impact op de logistieke keten, het wegennet en de leefomgeving.

Verantwoordelijke schepen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is