Stad belt 75-plussers om hun noden in kaart te brengen en opent meldingslijn

Op 17 april 2020, over deze onderwerpen: Senioren, Welzijn

Medewerkers van de stad Antwerpen zullen vanaf 17 april 75-plussers uit alle districten opbellen. In de huidige situatie ligt voor die kwetsbare groep immers vereenzaming op de loer, en de weg naar de juiste hulp is voor hen niet altijd duidelijk. Door deze mensen te contacteren, wil de stad zowel hun sociale welzijn verbeteren als hen informeren over ondersteuningsinitiatieven. Ook zullen burgers die bezorgd zijn om het welzijn van iemand anders, dat kunnen melden aan de stad.

Het opbellen van kwetsbare senioren is een tijdelijke noodopdracht, waarvoor tot 85 stadsmedewerkers zullen worden ingeschakeld . Er zijn twee doelgroepen: alleenstaande 75-plussers en samenwonende 75-plussers waarvan de jongste medebewoner 60-plus is. Het gaat daarbij enkel over senioren die in hun eigen huis wonen, in totaal meer dan 25.000 adressen. Senioren in woonzorgcentra en serviceflats worden niet gecontacteerd omdat die al ondersteuning krijgen. De betrachting is om in de eerste twee weken een zo groot mogelijk deel van de populatie alleenstaande 75-plussers bereikt te hebben.

Ondersteuning op veel vlakken
De bellers volgen een draaiboek om bij de senioren naar hun noden te peilen. Nadien geven ze die door aan de bevoegde diensten voor opvolging. De stad gebruikt daarvoor haar volledige netwerk. Zo kunnen de medewerkers info geven of opvragen over een identiteitskaart die gaat vervallen, kunnen ze een afspraak laten maken voor een grofvuilophaling, een boodschappenservice zoeken, algemene vragen over de coronamaatregelen beantwoorden, een vrijwilliger zoeken die regelmatig kan opbellen, en nog veel meer. 

Zo wil de stad ondersteuning bieden op alle mogelijke vlakken en eenzaamheid helpen doorbreken. De 75-plussers kunnen bovendien aangeven of ze later opnieuw gecontacteerd willen worden. Dat zorgt voor een opvolging over een langere periode.

Bezorgdheid melden
Naast het proactief opbellen van senioren, zetten de stadsdiensten ook de lijnen open voor burgers die bezorgd zijn om een andere inwoner. De Antwerpenaar kan die bezorgdheid voortaan uiten door een melding te doen op www.antwerpen.be

Schepen voor gezondheids- en seniorenzorg Fons Duchateau: “Eenzaamheid is voor iedere mens een zware last om dragen. Door de maatregelen tegen het coronavirus wordt die last nog een stuk zwaarder. De goeiendag van de buurman, het praatje in de winkel. Zelfs die kleinmenselijke contacten vallen weg. Nochtans is dit ook een periode waarin mensen elkaar een hart onder de riem willen steken. Als stad willen we die warmte en bezorgdheid omzetten in doelgerichte actie. Wie bezorgd is over de gezondheid van een senior of eenzame buur kan vaak niet zomaar aankloppen. Maar je kan dat vanaf nu wel melden aan de stad. Stadsmedewerkers doen dan het nodige om de man of vrouw te contacteren en de gezondheidstoestand uit te klaren. Ook voor andere behoeften hebben we oog. Iedereen verdient de nodige aandacht in deze moeilijke tijden.”

Stadsmedewerkers voor noodopdrachten
Tijdens de coronacrisis zet de stad Antwerpen als lokale overheid haar essentiële dienst- en hulpverlening zo veel en zo goed mogelijk voort. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Als medewerkers door de coronacrisis hun normale taken niet kunnen uitvoeren, gaan ze aan de slag op andere afdelingen waar er momenteel een hogere werkdruk is en/of meer afwezigheden wegens ziekte.

Om dat te realiseren, werd een systeem van noodopdrachten opgezet. Het gaat om taken die de eigen essentiële dienstverlening moeten garanderen en/of die de stad als lokaal bestuur maatschappelijk belangrijk vindt. Dat kan binnen de groep Antwerpen zijn, maar ook buiten de eigen werking van de stad vallen. Ondertussen zetten al bijna 600 stadsmedewerkers zich in voor momenteel 25 verschillende noodopdrachten. Het gaat naast de nieuwe opdracht van het opbellen van 75-plussers onder andere over:

  • coördinatie en ondersteuning van de 5 triageposten
  • onthaal in de inloopcentra voor daklozen
  • onthaal in de serviceflats van het Zorgbedrijf
  • ondersteuning van de stadstoezichters
  • coördinatie van de voedselhulp
  • verpleegkundigen (enkel voor mensen met het gepaste diploma, zoals verplegers van de gemeenschappelijke preventiedienst) en poetsmedewerkers bij ZNA en nog veel meer.

Verantwoordelijke schepen: Fons Duchateau, schepen voor gezondheids- en seniorenzorg

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is