Stad en partners stemmen diamantopleidingen af op wat markt nodig heeft

Op 7 oktober 2020, over deze onderwerpen: Diamant

Om de vakopleidingen in de diamantsector optimaal te laten aansluiten op de snel wijzigende marktvereisten, hebben de stad Antwerpen en verschillende partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Ze zullen diamantopleidingen op regelmatige basis afstemmen en bijsturen. Op het Eilandje is bovendien een opleiding diamantbewerking van start gegaan die uniek is voor Europa.

De wereldwijde diamantindustrie is op verschillende vlakken voortdurend in beweging. Om de toekomst van Antwerpen als hoofdstad van de diamant te versterken en om de tewerkstellingskansen voor lokale talenten te verhogen, doen de stad en haar partners inspanningen op verschillende fronten. Zo werd enkele jaren geleden al het kwaliteitslabel ‘Antwerp’s Most Brilliant’ in het leven geroepen.

Aandacht voor technologie met opleidingsconvenant

Op maandag 28 september bekrachtigde de gemeenteraad een nieuw opleidingsconvenant voor de Antwerpse diamantsector. Om te voldoen aan de noden van de sector worden de verschillende diamantopleidingen verder verbreed. “Binnenkort maken ook  graden (het keuren of beoordelen van diamanten), plannen (het zorgvuldig voorbereiden van de bewerking van ruwe diamanten om er de beste kwaliteit uit te halen) en sorteren deel uit van de opleiding diamantbewerking. Deze hoogtechnologische opleiding zet bovendien extra in op innovatie. Met deze aanpak mikken we op een duurzame uitbouw van onze stad als uniek kenniscentrum en bestendigen we de specialisatiegraad van Antwerpen als wereldcentrum voor diamant”, vertelt schepen voor diamant Peter Wouters.

Meer partners aan zowel stads- als sectorzijde

Het nieuwe samenwerkingsverband telt meer partners dan voorheen. Aan stadszijde is naast AG Stedelijk Onderwijs nu ook het museum DIVA | Antwerp Home of Diamonds betrokken. Vanuit de sector werd aan Antwerp World Diamond Centre, de Hoge Raad voor Diamant en het Fonds voor de Diamantnijverheid als partner het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid toegevoegd.

Samen evalueren en kort op de bal spelen

De nieuwe overeenkomst is opgesteld conform het Vlaamse convenant voor de diamantsector. Dit houdt onder meer in dat de afspraken over het aantal stageplaatsen, noodzakelijke bijscholingen van de lesgevers, oefenmaterialen enzovoort centraal worden gemonitord. Zo kunnen vakopleidingen snel worden bijgestuurd waar nodig en aldus beter worden afgestemd op de vragen vanuit het werkveld.

“Samenwerking is het sleutelwoord. Door de nieuwe rapportagestructuur in lijn met het Vlaamse sectorconvenant werkt het opleidingsconvenant meer als samenwerkingsovereenkomst dan als abstract werkingskader. Met meer partners zijn we nog beter gewapend om de vinger aan de pols te houden en staan we ook sterker om gericht actie te ondernemen. Dit kan de vakopleidingen en bij uitbreiding de hele Antwerpse diamantsector alleen maar ten goede komen”, zegt schepen Wouters.

Unieke opleiding in stedelijk lyceum

Als voorloper op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst startte op 1 september  een 12-weekse basiscursus diamantbewerking in het Stedelijk Lyceum Eilandje. Daarmee is de school de enige onderwijsinstelling in Europa die een dergelijke opleiding aanbiedt op secundair niveau. Momenteel volgen 8 leerlingen deze lessenreeks. Samen met haar partners en VDAB wil de stad aansluitend een nieuwe basiscursus organiseren waarbij de doelgroep verbreed wordt naar werkzoekenden zonder diploma.

Peter Wouters - Schepen bevoegd voor Diamant

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is