Stad lanceert opnieuw wedstrijd rond alternatief wonen

Op 8 juni 2018

Wie een alternatief of vernieuwend woonproject in Antwerpen wil realiseren, kan vanaf 26 juni deelnemen aan een wedstrijd. Ook  vorig jaar organiseerde de stad deze wedstrijd, wat resulteerde in drie vernieuwende woonprojecten. De stad wil op deze manier vernieuwende en alternatieve vormen van wonen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

De stad verwacht dat er tegen 2035 ongeveer 45.000 Antwerpenaars bijkomen, wat het totale bevolkingsaantal op meer dan 565.000 brengt. Daarom wil de stad vandaag al slim omgaan met de schaarse ruimte. Als onderdeel van die aanpak werd in 2017 een wedstrijd voor vernieuwende en alternatieve woonvormen georganiseerd. Dat gebeurt nu opnieuw.

Vernieuwende en alternatieve woonvormen

Meer dan klassieke woonvormen

De wedstrijd staat open voor individuen, groepen bewoners, organisaties en bedrijven. De bedoeling is om manieren van wonen te stimuleren die duidelijk verdergaan dan de bestaande klassieke woonvormen. Het gaat dan om woonvormen waarbij ruimtes worden gedeeld tussen bewoners, uiteenlopende functies en activiteiten plaatsvinden of verschillende doelgroepen en gezinnen wonen. De ingediende projecten moeten bovendien streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen.

Ondersteuning

Een jury beoordeelt de projecten. De winnende woonprojecten krijgen financiële ondersteuning van de stad. Hoeveel geld ze krijgen, hangt af van het aantal wooneenheden. Eén winnend project met meer dan 50 wooneenheden kan 500.000 euro krijgen. Drie kleinere projecten, met 4 tot 49 wooneenheden, kunnen elk 100.000 euro krijgen.

Stad doet expertise op

Schepen voor wonen Fons Duchateau is tevreden dat de wedstrijd opnieuw plaatsvindt: “Dankzij deze wedstrijd doen we expertise in alternatieve woonvormen op. Zo kunnen we beter inspelen op de woonuitdagingen van de stad en de noden en kansen van de buurten.”

Drie winnende projecten eerste wedstrijd
De editie van 2017 resulteerde in drie winnende woonprojecten: De projecten Yust in de buurt van het Koning Albertpark en InDruk in  Borgerhout die inzetten op duurzaam bouwen en het delen van ruimtes en faciliteiten, waarvan een aantal voor de buurt. En Co-Housing Zwarte Arend aan de rand van Deurne, waarbij men in een onderbenut perceel gaat samenwonen en -leven.

Deelnemen vanaf  eind juni

Deelnemen kan vanaf 26 juni 2018 tot en met 24 mei 2019. Meer informatie over deze wedstrijd staat op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. Zowel individuen, groepen bewoners, organisaties als bedrijven kunnen een voorstel indienen.

Verantwoordelijken: Fons Duchateau, schepen voor wonen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is