Stad leidt ouders naar kinderopvang

Op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: Kinderopvang

In 5 Antwerpse private kinderdagverblijven komen ‘Lokale Antennes’. Ouders die vragen hebben over kinderopvang in de stad en zelf hun weg in het aanbod niet vinden, zullen er ter plaatse terechtkunnen voor informatie. In de stedelijke kinderopvang zijn er al 5 van dergelijke loketten. Door op verschillende locaties antennes te installeren, wil de stad letterlijk dichter bij de ouders staan en een nauwe samenwerking aangaan met de kinderopvangsector. Ze kiest ervoor de antennes in te bedden in kinderdagverblijven om zo ouders vertrouwd te maken met de werking van kinderdagverblijven.

Stad Antwerpen wil dat alle ouders die er nood aan hebben de weg vinden naar kinderopvang. Dit past binnen haar visie op volledig inclusieve kinderopvang die openstaat voor iedereen. Dat is de beste manier opdat kinderopvang haar sociale, pedagogische en economische functie kan waarmaken.

In dat kader wil de stad ouders nog meer ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang. In 5 vestigingen van de stedelijke kinderopvang richtte de stad vorig jaar al fysieke loketten in waar ouders terechtkunnen met vragen; meer bepaald in de wijken Kiel, Luchtbal, Deurne-Noord, Antwerpen-Noord en Linkeroever.

“Bijkomend lanceert de stad Antwerpen nu een project waarbij 5 fysieke lokale antennes worden opgericht in private kinderdagverblijven. Deze antennes zullen ook ouders helpen die zelf de weg niet vinden naar de kinderopvang en de kinderopvangzoeker. Ze informeren ouders over kinderopvang en helpen hen er de voordelen van in te zien. Zo kunnen ouders bewuste keuzes maken en zelf hun traject naar werk opnemen”, legt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud uit.

De dienstverlening werkt aanvullend op het centrale contactpunt Kinderopvang van de stad, dat enkel telefonisch of per mail bereikbaar is. De antennes worden ingebed in kinderdagverblijven zodat ouders vertrouwd raken met de werking van een kinderdagverblijf. Door een laagdrempelig fysiek loket in te richten op verschillende locaties komt de stad letterlijk dichter bij de ouders te staan.

De antennes in de stedelijke en private kinderopvang zullen op dezelfde manier werken en nauw samenwerken. Alle 10 de loketten staan open om ouders te helpen om een plek te zoeken, ook al is dit niet in de opvang waar de antenne gevestigd is.

De stad gaat nu op zoek naar geschikte locaties voor de antennes in de private kinderdagverblijven. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar wijken waarvoor het contactpunt Kinderopvang veel dringende vragen krijgt. De nieuwe antennes zullen in andere wijken liggen dan de reeds operationele 5 antennes. De stad zal bovendien een samenwerking aangaan met de meest geschikte kinderopvanglocaties die aan de behoeften in de wijk(en) tegemoetkomen. De 5 nieuwe lokale antennes gaan van start in januari 2022.

Verantwoordelijke schepen: Nabilla Ait Daoud, schepen voor kinderopvang

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is