Stad ondersteunt psychosociale zorg voor studenten

Op 3 september 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn

De stad besliste om haar toelage aan ‘Psy-net’ te verlengen. Psy-net organiseert psychologische ondersteuning voor studenten hoger onderwijs, wat in de nasleep van de corona-pandemie belangrijker dan ooit is.

Psy-net is het netwerk van psychosociale zorg van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Dat netwerk biedt laagdrempelige psychologische ondersteuning aan studenten, zowel individueel als in groep.

Tijdens het afgelopen academiejaar werd die zorg meer dan 3500 keer aangeboden. Binnen de hogere onderwijsinstellingen zelf 2600 keer via individuele psychologische begeleidingen en bijna 670 keer via een groepsaanbod. Verder werden meer dan 260 studenten doorverwezen naar externe psychologische begeleiding.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels:“Het afgelopen academiejaar hadden onze studenten, in het bijzonder de eerstejaars, het erg zwaar. Het komende academiejaar wordt gelukkig iets ‘normaler’, waarbij ze terug voltijds naar de campus kunnen en meer activiteiten mogelijk worden. Dat is belangrijk voor hun motivatie en welbevinden, en dus ook voor het verloop van hun studie. Maar we laten hen daarom niet los, het blijft belangrijk hen te ondersteunen en te begeleiden. Jongeren zijn weerbaar en hebben zich het afgelopen anderhalf jaar erg veerkrachtig getoond, maar de impact van de pandemie op hun mentaal welzijn blijft een aandachtspunt. Daarin is Psy-net een belangrijke partner.”

Verderzetting ondersteuning

Door de behaalde resultaten van het project en de relevantie om het mentaal welzijn van studenten blijvend te ondersteunen, zet stad Antwerpen de ondersteuning van het project Psy-net verder. Ze besliste daarom om 56.000 euro aan dit project toe te kennen.

Schepen voor gezondheidszorg Els Van Doesburg: “Investeren in het welzijn van onze studenten, is investeren in hun toekomst en in de toekomst van de hele gemeenschap. Corona heeft mentaal wonden geslagen bij jongeren. Via individuele trajecten of groepsgesprekken kunnen ze die negatieve gevoelens van zich afschudden. Maar ook voor andere mentale problemen kunnen studenten bij Psy-net terecht. Dat is geen overbodige luxe. Meer dan één op vijf studenten wordt geconfronteerd met psychische problemen. De stap naar hulpverlening blijft voor velen moeilijk. Door dit project te ondersteunen willen we die stap makkelijker maken.”

Professor Paul Van Royen, de voorzitter van Psy-net, is tevreden met die steun: “Psy-net wil een functioneel netwerk van psychologische hulpverlening voor de Antwerpse student ontwikkelen. Studenten zijn de toekomst, met hun creativiteit en jong enthousiasme beleven ze de tijd van hun leven. Maar een groep onder hen heeft het moeilijk, voelt zich eenzaam, somber, vermoeid of gestresseerd. Ze zoeken daar niet altijd direct hulp voor, die is vaak ongekend of onbereikbaar. Met de stad als ondersteunende partner kan Psy-net hieraan werken door het netwerk verder uit te bouwen en toegankelijker en duurzamer te maken.”

De website met alle info over Psy-net voor de studenten is https://psy-net.be.

Verantwoordelijke schepenen: Els Van Doesburg, schepen voor gezondheidszorg – Jinnih Beels, schepen voor onderwijs

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is