Stadsbestuur steunt Antwerpse ondernemers met consumptiekrediet voor stadsmedewerkers

Op 20 december 2020

Het Antwerpse stadsbestuur wil een actieve rol spelen in de economische relance na de coronacrisis. Om die reden neemt het college van burgemeester en schepenen maatregelen om lokale consumptie rechtstreeks te stimuleren. Het doet dit onder meer door een digitaal consumptiekrediet ter waarde van 300 euro ter beschikking te stellen aan de medewerkers van de groep stad Antwerpen, te besteden bij Antwerpse ondernemers, handels- en horecazaken.

De coronacrisis en de aanhoudende maatregelen maken het de Antwerpse ondernemers niet makkelijk. Op 20 maart keurde het college een eerste pakket maatregelen goed om Antwerpse bedrijven , verenigingen en zelfstandigen te ondersteunen tijdens de crisis. Het stadsbestuur  besloot toen om 50 miljoen euro vrij te maken voor steunmaatregelen in het kader van de gevolgen van corona-pandemie.

Uit dat compensatiefonds put de stad nu de middelen voor een digitaal consumptiekrediet  voor de medewerkers van de groep stad Antwerpen. Dit krediet bedraagt in principe 300 euro voor de 30.000 medewerkers die hiervoor in aanmerking komen.

Het bedrag is binnen een bepaalde tijdsperiode te besteden bij een onderneming op het grondgebied Antwerpen. Het gaat om ondernemingen die tijdens de eerste coronagolf noodgedwongen de deuren moest sluiten,  met name detailhandel, horeca, verenigingen  binnen de sport- en cultuursectoren.

In het Antwerpse relanceplan spelen detailhandel, horeca, evenementen, toerisme, en sport en cultuur een belangrijke rol. Ze zijn volgens het stadsbestuur hefbomen om de consumptie aan te zwengelen en Antwerpen een doorstart te laten maken. Het gaat om zichtbare sectoren die voor leven en beleving zorgen, en essentieel zijn voor de leefbaarheid en sociale cohesie van de stad.

Schepen voor financiën Koen Kennis: ’Hiermee wil het stadsbestuur een rechtstreekse injectie geven aan de Antwerpse economie. Een stad met een bloeiende middenstand en horeca is immers een levende stad, waar het goed wonen is. Bewoners,  bezoekers en ondernemers hebben elkaar nodig, nu meer dan ooit.’

De toekenning van het consumptiekrediet aan de stadsmedewerkers vormt een verlengstuk van de campagne ‘Ik koop Antwerps’ (www.ikkoopantwerps.be).

Schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud: “Het stadsbestuur wil de Antwerpse ondernemers ondersteunen die het door de coronacrisis niet altijd even gemakkelijk hebben. Bovendien willen we ook de medewerkers van de groep stad Antwerpen bedanken: dankzij hun inspanningen blijft de dienstverlening aan de inwoners maximaal gegarandeerd.”

Verantwoordelijke schepenen: Koen Kennis, schepen voor financiën - Nabilla Ait Daoud, schepen voor personeel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is