Tijdelijke sluiting cafés en vzw wegens drughandel en overlast

Op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: War on drugs

Het college bevestigde vandaag de besluiten van de burgemeester om twee cafés en een vzw te sluiten wegens drughandel en overlast. Het ene café moet gedurende twee maanden dicht, het andere gedurende één maand. De vzw moet zes weken sluiten.

De politie beschikte over informatie dat drugs werden verhandeld in twee cafés. Voor een vzw stelde de politie regelmatig overlast vast.

Café aan de Turnhoutsebaan

Het eerste café is gevestigd aan de Turnhoutsebaan. Tijdens een observatie stelde de politie vast dat meerdere personen het café heel kort bezochten. Te kort om er iets te kunnen drinken. De politie controleerde twee personen toen ze buitenkwamen. Beiden hadden cocaïne op zak en verklaarden dat ze de drugs in het café hadden gekocht. Een van hen vertelde dat hij al verschillende malen drugs kocht in het café.

Daarna controleerde de politie het café. Er werd van achter de toog geen drank geserveerd. Opmerkelijk was dat geen enkele klant iets aan het drinken was. Een van de aanwezigen werd herkend als de verkoper van cocaïne en had 330 euro in kleine coupures op zak. De zaakvoerder van het café had eveneens 330 euro in kleine coupures bij.

Het café moet twee maanden dicht.

Café aan de Lange Beeldekensstraat

De politie controleerde ook een café aan de Lange Beeldekensstraat. Een man die het café kort had bezocht, had 6,10 gram hasj op zak. Hij verklaarde dat hij de drugs in het café had gekocht. Tijdens de controle kwam een andere klant het café binnen. Hij verklaarde op zoek te zijn naar hasj en had van een vriend gehoord dat het in het café werd verkocht. Een vorig café van dezelfde uitbater werd al eens tweemaal gesloten wegens drughandel.

Het café moet één maand sluiten.

Vzw aan de Turnhoutsebaan

Tijdens patrouilles zag de politie dat er regelmatig groepjes mannen rondhingen voor de inkomdeur van een vzw aan de Turnhoutsebaan. Ze hinderden voorbijgangers en de bovenburen van de vzw. Daarom voerde de politie een controle uit in de vzw. Elf klanten verbleven illegaal in het land. Een klant had 2,10 gram cocaïne op zak, een andere werd gearresteerd voor het dealen van drugs. Hij had verschillende gebruiksdosissen hasj met een totaal gewicht van 18,60 gram verstopt in een sigarettenpakje. In het toilet vond de politie een verpakking met 3,30 gram cocaïne, onder een tafel lag 0,84 gram cocaïne.

Tijdens de controle troepte een zestigtal personen samen aan de overkant van de vzw. Tweemaal werd een ei naar de politie gegooid.

De vzw krijgt een sluiting van zes weken opgelegd.

De strijd tegen drughandel is één van de topprioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Drugs dealen verstoort bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college de besluiten van de burgemeester om de cafés en de vzw, volgens artikel 9bis van de Drugwet, te sluiten.

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is