Tijdelijke sluiting inrichting Dambruggestraat

Op 2 december 2020, over deze onderwerpen: War on drugs

De burgemeester besliste om een voedingswinkel in de Dambruggestraat tijdelijk te sluiten omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen, ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De zaak blijft gesloten voor een termijn van twee weken vanaf donderdag 3 december tot en met woensdag 16 december 2020 en zal zich daarna aan een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Tijdens een eerste controle in juli van dit jaar stelde de politie vast dat er in de winkel in de Dambruggestraat te veel klanten aanwezig waren in verhouding tot de oppervlakte. Bovendien droeg de uitbater zijn mondmasker niet correct. Verder bleek uit camerabeelden en bij latere controles in november dat er grote samenscholingen waren voor de winkel en dat personen, de meesten zonder mondmasker, veelvuldig binnen en buiten liepen met bierflesjes in de hand.

Bij de eerste controle in november stond er in de winkel een vuilnisbak met lege bierflesjes, gebruikte plastic bekertjes en blikken bier. Daarnaast stonden er geopende flessen sterke drank onder de toog en klonk er luide muziek die tot ver in de straat hoorbaar was. Bovendien werd er in de winkel gedronken. Ook buiten was de grond vervuild met  fles- en kroonkurken. Dit alles wees erop dat de inrichting niet als winkel, maar als café werd uitgebaat. Ze werd daarom bestuurlijk gesloten. Een dag later stelde de politie bovendien dezelfde inbreuken vast, waardoor blijkt dat de uitbater het niet zo nauw neemt om de geldende maatregelen na te leven.

Volgens de maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, mag alcohol in take-away-horecagelegenheden immers enkel verkocht worden in combinatie met etenswaren, niet voor gebruik ter plaatse. Door deze dranken aan te bieden en ter plaatse te laten consumeren, wordt dit verbod geschonden en is er sprake van oneerlijke concurrentie.

Naar aanleiding van de aanhoudelijke problematiek werden alle geregistreerde feiten, gekend bij de politiediensten, opgelijst. Daaruit blijkt dat er al verschillende processen-verbaal werden opgesteld, onder andere inzake fraude, zwartwerk, verkopen van producten zonder prijsaanduiding ... Bovendien waren er ook al herhaaldelijk interventies geweest omwille van overlast onder andere door samenscholing. Daarnaast werden ook processen-verbaal opgesteld inzake inbreuken op de hygiëne.

Uit het geheel van vaststellingen blijkt duidelijk dat de openbare gezondheid in het gedrang komt doordat de veiligheidsvoorschriften ter bestrijding van het coronavirus, niet werden nageleefd. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare gezondheid in het gedrang komt, beslist hij de inrichting te sluiten voor een termijn van twee weken.

Door de herhaaldelijke inbreuken is het bovendien niet zeker dat de uitbater bij het heropenen van de inrichting zal toezien op de geldende maatregelen. Daarom besliste de burgemeester bijkomend een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen op te leggen. Zo moeten bij de heropening wachttekens binnen en buiten de inrichting worden aangebracht die de afstand van anderhalve meter visualiseren voor de klanten. Ook moeten er aan de vitrine verwittigingen opgehangen worden die aangeven dat maximum twee klanten tegelijkertijd toegelaten zijn in de winkel en dat er buiten op straat geen samenscholingen toegelaten zijn. Tot slot mag de muziek niet meer hoorbaar zijn buiten de winkel.  

Verantwoordelijke: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is