Tijdelijke sluiting winkel Ossenmarkt

Op 23 november 2022

De burgemeester besliste om een winkel op de Ossenmarkt tijdelijk te sluiten. De zaak, die zich voordoet als dagbladhandel, bleek in werkelijkheid te fungeren als nachtwinkel maar beschikte niet over de juiste vergunningen. De winkel blijft al zeker gedurende twee weken dicht, vanaf maandag 28 november tot en met zondag 11 december 2022. Hij kan nadien enkel opnieuw openen als de bestuurder kan aantonen dat hij de wettelijke voorschriften respecteert.

Verschillende vaststellingen van de politie wezen erop dat de zaak dienst doet als nachtwinkel, zonder over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken én zonder gelegen te zijn in een winkelstraat. Bovendien is de zaak op papier een dagbladhandel, maar voldoet ze niet aan de wettelijke voorwaarden. Zo bleek het aanwezige aanbod van kranten en tijdschriften minimaal. Van de meeste titels werden daarenboven maar een of twee exemplaren aangeboden.

Verder hebben de politiediensten tijdens verschillende controles vastgesteld dat er in de zaak hoofdzakelijk drank (zowel frisdranken als alcoholische dranken) en voeding (ijs, chips, snoepgoed) werden aangeboden. De verantwoordelijke van de winkel op het ogenblik van de controle gaf ook toe aan de politiediensten dat dit de voornaamste bron van inkomsten was.

Door de zaak feitelijk als nachtwinkel uit te baten zonder te beschikken over de nodige vergunningen, ontwijkt de bestuurder reglementair opgelegde controles die nodig zijn om de openbare orde en veiligheid van de aanwezige werknemers en klanten, de naburige panden en de buurtbewoners te kunnen garanderen. Dit kan de openbare orde aantasten. Bovendien blijkt dat de uitbating van deze zaak gepaard gaat met (een risico op) overlast. Zo bezoeken geregeld uitgaande studenten deze winkel met als gevolg dat er veel lege verpakkingen en flessen worden achtergelaten op de Ossenmarkt. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, besliste hij deze winkel tijdelijk te sluiten en te verzegelen voor een termijn van twee weken.

Daarna mag de zaak enkel opnieuw open als de bestuurder kan aantonen dat hij de zaak ofwel exploiteert als dagwinkel en dus de openingsuren aanpast, ofwel de zaak exploiteert als volwaardige dagbladhandel.

Bart De Wever - Burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is