Toch nog kermisplezier in de zomer

Op 4 september 2020, over deze onderwerpen: Markten en Foren

Het zag er lang naar uit dat de Antwerpenaar deze zomer weinig kermisplezier zou beleven door toedoen van Covid-19. Midden augustus konden de foorkramers de draad toch weer oppikken en de bezoekers op een veilige manier laten genieten van het kermisgebeuren. De wijkforen in de districten Antwerpen, Borgerhout, Wilrijk en Merksem leverden alvast het bewijs dat een kermisbezoek volledig coronaproof kan verlopen. 

Kermissen waren in principe afgelast tot 1 augustus, maar door een nieuw ministerieel besluit en de daarmee gepaard gaande versoepelingen werden ze vanaf 1 juli toch weer toegelaten onder voorwaarden. De kermissen op het Steenplein, op Linkeroever en in Zandvliet trokken in Antwerpen het zomerseizoen op gang, maar de kermispret was jammer genoeg van korte duur.

Broodwinning

Om de zorgwekkende evolutie van de coronacijfers in Antwerpen een halt toe te roepen, werd de politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 van kracht. Voor de meest getroffen zone werden bijkomende maatregelen opgelegd, waaronder het verbod op kermissen. Een harde noot om te kraken voor de foorkramers, niet het minst op financieel vlak.

“Covid-19 zet onze samenleving onder druk en veel sectoren krijgen het zwaar te verduren. Ook de foorkramers liepen flink wat inkomsten mis, maar iedereen deed én doet zijn uiterste best om het geen verloren jaar te laten worden”, zegt schepen voor markten en foren Peter Wouters. “Als stad deden we al een bijkomende inspanning om het financiële leed van de foorkramers te verzachten door de wijkforen vrij te stellen van standgelden voor de volledige duur van het kermisseizoen. Nu komt het erop aan om - als het veilig kan - de kermisuitbaters alle kansen te geven om hun beroep uit te oefenen. Achter al die foorkramen gaan immers gezinnen schuil. Voor hen is dat hun broodwinning en daar mogen we niet licht overgaan.” 

Volledig coronaproof

Opluchting troef dus bij de foorkramers toen gouverneur Cathy Berx op 12 augustus de maatregelen bijstuurde en het verbod op kermissen werd opgeheven. Gevolg: niets dan blije gezichten op de buurtkermissen in Antwerpen, Borgerhout, Wilrijk en Merksem. De foorkramers konden eindelijk weer aan de slag en de bezoekers - jong en oud - haalden opnieuw hun kermishart op. Met inachtneming van de coronamaatregelen uiteraard, maar die beperkingen leken niet te deren.

Schepen Wouters bracht een bezoekje aan de wijkforen en zag dat het goed was, en vooral veilig. “De foorkramers hebben echt wel alles uit de kast gehaald om te tonen dat ze een kermis in goede en veilige banen kunnen leiden. Uit overleg bleek al dat ze hun huiswerk grondig hadden gemaakt en draaiboeken hadden voorbereid om snel te kunnen schakelen van zodra ze groen licht zouden krijgen. Op papier waren ze er dus klaar voor en de praktijk wees dat ook uit. Niets werd aan het toeval overgelaten om de wijkforen op een veilige manier te laten plaatsvinden.”

Wie de komende weken en maanden een kermisbezoek plant, kan - afhankelijk van de epidemiologische situatie en mits toelating van de lokale besturen - terecht op de volgende plaatsen:

  • Deurne – Parking districtshuis – Bevrijdingskermis van 12 tot en met 13 september
  • Hoboken – Kioskplaats – Septemberfoor van 12 tot en met 21 september
  • Ekeren – Kristus-Koningplein – Septemberfoor van 19 tot en met 22 september
  • Antwerpen – Dageraadplaats – Najaarsfoor van 3 tot en met 18 oktober
  • Deurne – Wim Saerensplein – Najaarsfoor van 1 tot en met 6 november
  • Antwerpen – Sint-Jansplein – Najaarsfoor van 21 november tot en met 13 december
  • Borgerhout – Spoor Oost – Winter Sinksenfoor van 21 november tot en met 13 december

Schepen van Sport, Markten en Foren en Diamant

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is