Vanaf 6 oktober op woensdagen opnieuw naar recyclagepark zonder afspraak

Op 24 september 2021, over deze onderwerpen: Stads-en buurtonderhoud

Antwerpenaren kunnen vanaf 6 oktober op woensdagen opnieuw naar het recyclagepark zonder afspraak. In combinatie met de pop-uprecyclageparken en de recyclagepunten hebben bewoners zo heel wat mogelijkheden om hun afval weg te doen. 

Omwille van corona besliste stad Antwerpen in mei 2020 om te werken met een afsprakensysteem voor de recyclageparken. Dat bleek de burgers heel goed te bevallen: 90 procent van de bevraagde bezoekers gaf aan tevreden te zijn met dit systeem. Er is geen wachttijd meer en een bezoek verloopt snel en efficiënt. Ook de medewerkers zijn erg tevreden met dit systeem. De stad behoudt het afsprakensysteem dus nog. Maar om ook minder gepland bezoek toe te laten, worden de woensdagen eruit gehaald: op die dag kan elke inwoner binnenkort opnieuw zonder afspraak terecht in een Antwerps recyclagepark naar keuze.

Els van Doesburg, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “We maken het de Antwerpenaren zo eenvoudig mogelijk om hun afval kwijt te geraken. Voor veel of grote spullen kan je dus met én zonder afspraak terecht op het recyclagepark. Daarnaast komt het recyclagepunt en het pop-uprecyclagepark ook naar de mensen toe voor kleiner afval. Met onze recyclageparken, pop-ups en recyclagepunten voorzien we oplossingen op maat van alle Antwerpenaars. Er is geen enkel excuus meer om in Antwerpen te sluikstorten.”

Pop-uprecyclagepark

Sinds de start in 2017 zijn er 21.460 bezoekers langs geweest bij een pop-uprecyclagepark, een klein recyclagepark dat voor één dag naar een buurt komt. Dat om bewoners te helpen die moeilijk te been zijn of die geen wagen hebben om naar een recyclagepark te rijden. Net als in een gewoon recyclagepark zijn alle afvalsoorten gratis behalve grofvuil, dat 10 cent per kilo kost.

Recyclagepunt

Het recyclagepunt is een mobiele container die naar markten en pleinen komt en waarnaar mensen vooral kleine spullen kunnen brengen. Hij staat elke weekdag op een andere plaats. De stad Antwerpen heeft pas een gloednieuwe container aangeschaft (de vorige werd gehuurd) want ook dit is een succesvol initiatief met maar liefst 33.000 bezoekers sinds augustus 2020.

Op www.antwerpen.be/recyclageparken staan alle data en locaties, alsook informatie over welke soorten afval (gratis of betalend) binnengebracht mogen worden.

Verantwoordelijke schepen: Els Van Doesburg, schepen voor stads- en buurtonderhoud

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is