Veilig thuis in een welvarend Antwerpen (Programma 2018)

Op 14 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Zes jaar geleden kreeg onze sterke N-VA-ploeg het vertrouwen van de Antwerpenaar om onze Koekenstad te veranderen. Want die verandering was nodig. Antwerpenaren snakten naar een nieuw bestuur. En dat kregen ze.

Antwerpen is vandaag financieel gezond, veiliger, zorgzamer en bruisender. Aangenamer om in te wonen, te werken, te studeren en te genieten. Antwerpen herleeft. Antwerpen bruist. Van talent, van bedrijvigheid.

Onze stad is klaar voor de toekomst. Rond ons verrijst een modern, groener Antwerpen. Waarin de Schelde wordt teruggegeven aan de Antwerpenaar. Waarin ons rijke erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Waarin oude wijken zuurstof krijgen en nieuwe wijken ruimte geven aan middenklassengezinnen.

Onze stad van morgen zal bereikbaarder zijn voor alle weggebruikers. We hebben mobiliteit en leefbaarheid verzoend. We zijn begonnen aan het grootste stadsvernieuwingsproject van deze eeuw: de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Ring.

De haven boekt record na record. Antwerpen blijft de wereldhoofdstad van de diamant. Het aantal horecazaken in onze stad stijgt. De retail doet het goed, het aantal bezoekers neemt toe en we versterken onze districtskernen. Het aantal starters zit in de lift, en Antwerpen is van niets uitgegroeid tot koploper in de nieuwe en digitale economie. Dat is de stad van de toekomst.

Kortom: onze ondernemers hebben meer ruimte gekregen. Onze economie trekt aan. Er komen jobs bij. Onze welvaart neemt toe. Daar plukken alle Antwerpenaren de vruchten van.

De leidraad van ons bestuur was respect. Want enkel door elkaar te respecteren kunnen we onze stadsgemeenschap sterker maken. Het Nederlands is daarbij het onlosmakelijke bindmiddel van onze cultuur en het fundament van onze gemeenschappelijke identiteit.

Zowel onze taal als onze identiteit staan vandaag onder druk. Onze speelplaatsen zouden volgens sommigen geen voorbereiding meer mogen zijn op het maatschappelijk leven, maar een verlengde van de huiskamer. De schoolse geborgenheid gaat dan niet meer uit naar de wens om kinderen op te nemen in onze gemeenschap, maar om kinderen in hun afkomst te bevestigen.

Maar een stadsgemeenschap mag nooit bepaald worden door de afkomst van haar leden, maar door hun dromen, talenten en respect voor elkaar. Want het gaat niet om de keuzes die voor je werden gemaakt, maar om de keuzes die je zelf maakt. Het gaat niet om de taal of het geloof van je ouders, het gaat om de wortels die je zelf in onze Vlaamse cultuur laat groeien.

Al wie onze vrijheden en tradities, al wie onze Vlaamse identiteit omarmt, heeft hier een toekomst. We willen niet liever dan mensen zo kansen te geven en op te nemen in onze stadsgemeenschap.

En ja, dat betekent: kiezen voor de gelijkheid van man en vrouw. Kiezen voor respect voor seksuele geaardheid. Kiezen voor de scheiding van Kerk en Staat. Kiezen voor een neutrale overheid. Dat is onze leidcultuur en daar geven wij nooit op toe.

Want ze is de enige basis voor een veilige en geborgen gemeenschap en voor een welvarende en warme stad, nu en in de toekomst.

Ons verhaal is niet af. Wij hebben de voorbije zes jaar onze stad op koers gezet. Dat ging niet altijd vanzelf. Besturen is altijd durven bijsturen.

Daarom zijn wij er van overtuigd dat ons verkiezingsprogramma Antwerpen de volgende zes jaar sterker zal laten groeien. Om een nog veiligere, betere stad na te laten aan onze kinderen. De spade steekt in de grond. We moeten dat werk voortzetten.

 

Bart De Wever

Burgemeester en lijsttrekker

 

Koen Kennis

Congresvoorzitter

 

Fons Duchateau

Voorzitter N-VA Stad Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is