Vergunningen aanvragen vanaf 1 januari 2018 via Omgevingsloket

Op 20 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 worden vergunningsaanvragen enkel nog ingediend in het ‘loket voor omgevingsvergunningen’. Hiermee volgt de stad Antwerpen de nieuwe Vlaamse richtlijn om niet langer aparte vergunningsdossiers in te dienen voor bouw- of milieuaanvragen. Voortaan verloopt dit via één loket. Dossiers die voor 1 januari 2018 werden ingediend, kunnen nog geraadpleegd en verder behandeld worden via het ‘digitaal loket voor bouwaanvragen’.

Vlaanderen wil met het Omgevingsloket het aanvragen van vergunningen vergemakkelijken en  transparanter maken. Sinds februari 2017 zijn er verschillende gemeenten in het proeftraject gestapt. Vanaf 1 januari 2018 is het Omgevingsloket de enige officiële weg voor alle Vlaamse gemeenten. De digitale tool is beschikbaar vanaf 1 januari, de diensten van de administratie van de stad Antwerpen zijn vanaf 3 januari terug bereikbaar.

Eén loket voor uw vergunningsdossiers

De grootste wijziging van het Omgevingsloket is de bundeling van de aanvragen van diverse types vergunningen. De aanvragen worden ingediend in één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Vanaf  1 januari 2018 moeten de volgende handelingen aangevraagd worden via het Omgevingsloket:

 • aanvraag van een omgevingsvergunning 
 • melding
 • nieuwe verkaveling
 • bijstelling van een bestaande verkaveling
 • ingedeelde inrichting of activiteit
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van inrichtingen
 • verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden
 • vraag tot afwijking van milieuvoorwaarden
 • vraag tot omzetting van een milieuvergunning
 • melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting
 • schorsingen en opheffingen van een vergunning van een ingedeelde inrichting.

Deze nieuwe werking heeft tal van voordelen:

transparantie, want alle informatie wordt gebundeld op één plaats en is beschikbaar voor alle betrokken actoren;
een vlotte communicatie met de andere betrokken overheden en adviesinstanties;
geen bijkomende rapporteringen meer.

Voor wie is het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket is er voor iedereen die op grondgebied van de stad Antwerpen één van de bovenstaande vergunningen wil aanvragen.

Voor werken met een architect is het verplicht om een dossieraanvraag te doen via het Omgevingsloket. Wie werken uitvoert waar geen architect voor nodig is, wordt ook  zo veel mogelijk gestimuleerd om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dit is namelijk één platform waarlangs alle communicatie verder zal verlopen en alle onderdelen van het dossier overzichtelijk gebundeld worden. Wie werken uitvoert waar geen architect voor nodig is en toch een papieren dossier verkiest, kan dit nog steeds indienen bij de dienst vergunningen, maar zal hiervoor wel een administratieve kost van 75 euro moeten betalen. Een medewerker zal immers de papieren stukken moeten verwerken in het Omgevingsloket. De verdere communicatie met de aanvrager zal in dat geval op papier blijven gebeuren.

Lopende dossiers in het loket voor bouwaanvragen

Iedereen die een bouwaanvraag heeft ingediend in het Digitaal loket voor bouwaanvragen, kan zijn lopend dossier blijven opvolgen in dit platform. Vanaf 1 januari 2018 kunnen hier echter geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Wanneer een dossier in het Digitale loket voor bouwaanvragen alsnog onvolledig of onontvankelijk wordt verklaard, dan wordt de aanvrager hier via mail persoonlijk van op de hoogte gebracht.

Voor alle vergunningsaanvragen die niet behandeld worden in het Omgevingsloket, dient u zich te informeren en de juiste weg te volgen op www.antwerpen.be  op het kanaal ‘vergunningen’. 

Verantwoordelijke schepen: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is